Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2018

Kiểm soát chất lượng trong phòng xét nghiệm

Kiểm soát chất lượng trong phòng xét nghiệm

    Theo yêu cầu 5.6.1. Kiểm soát chất lượng của ISO 15189:2012 Phòng xét nghiệm phải thiết kế các quy trình kiểm soát chất lượng xác nhận việc đạt được chất lượng của các kết quả như dự kiến. Phòng thí nghiệm phải sử dụng các vật liệu kiểm soát chất...

Đọc tiếp

Biểu đồ Levey-Jennings – Quy tắc Westgard

Biểu đồ Levey-Jennings – Quy tắc Westgard

Theo yêu cầu 5.6.2.3. Dữ liệu kiểm soát chất lượng của ISO 15189 Phòng thí nghiệm phải có một quy trình để ngăn ngừa việc trả kết quả của bệnh nhân trong trường hợp sai lỗi về kiểm soát chất lượng. Khi các quy tắc kiểm soát chất lượng bị...

Đọc tiếp

Sử dụng máy quang phổ trong phòng xét nghiệm

Sử dụng máy quang phổ trong phòng xét nghiệm

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189. Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải được hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ. Sử dụng và bảo trì đúng máy quang phổ  trong phòng xét nghiệm góp phần đảm bảo chất lượng kết...

Đọc tiếp

Xét nghiệm sinh hóa

Xét nghiệm sinh hóa

Xét nghiệm sinh hóa và các vấn đề cần quan tâm,  1. Nguyên lý chung của xét nghiệm 2. Định nghĩa về sự tự động của các máy xét nghiệm sinh hóa 3. Các bước phân tích của máy xét nghiệm sinh hóa tự động 4. Thuật ngữ chung...

Đọc tiếp

Yêu cầu về thiết bị trong ISO 15189

Yêu cầu về thiết bị trong ISO 15189

  Theo yêu cầu 5.3.2 của ISO 15189 về thiết bị. Các công việc sau cần phải thực hiện cho các thiết trong phòng xét nghiệm có ảnh hưởng đến chất lượng kết quả xét nghiệm 5.3.1.2. Thử nghiệm chấp nhận thiết bị 5.3.1.3. Hướng dẫn sử dụng thiết bị 5.3.1.4. Hiệu...

Đọc tiếp

Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189. Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải được hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ. Sử dụng và bảo trì đúng pipet trong phòng xét nghiệm góp phần đảm bảo chất lượng kết...

Đọc tiếp

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ