Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Các hình thức của nhóm làm việc

Có nhiều hình thức nhóm làm việc, chính thức và không chính thức, mỗi nhóm phải có hình thức tổ chức phù hợp để hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể, các trưởng nhóm cần hiểu rõ các mục tiêu và mục đích của nhóm nhằm sắp xếp các nhiệm vụ sao cho phù hợp nhất theo hình thức tổ chức của nhóm

hình thức hoạt động của nhóm

Nhóm chính thức

Nhóm này thường làm việc lâu dài, thực hiện những công việc quen thuộc và có sự phân công rõ rang, thể hiện dưới các hình thức

 • Nhóm điều hành đa chức năng ở cấp giám đốc, có trình độ chuyên môn cao
 • Nhóm làm việc đa chức năng có ở tất cả mọi cấp, dùng kiến thức chuyên môn để giải quyết vấn đề và điều hành những dự án
 • Nhóm kinh doanh có ở mọi cấp trong một tổ chức gồm những người cùng có chuyên môn và làm việc lâu dài, nhằm đảm bảo những dự án cụ thể.
 • Nhóm hỗ trợ chính thức giúp quan lý chuyên môn nội bộ trong từng lĩnh vực.

Nhóm không chính thức

Gồm một số người tập hợp lại với nhau nhưng không thường xuyên để thực hiện công việc trên cơ sở không chính thức trong tất cả mọi tổ chức. Nhóm làm việc không chính thức có thể hình thành theo hình thức chỉ định để giải quyết nhiều nhu cầu như.

 • Nhóm tạo ra sự thay đổi hoặc xử lý sự cố cho vấn đề chỉ xảy ra một lần
 • Nhóm thảo luận lấy ý kiến, thực hiện một nhiệm vụ duy nhất trong thời gian ngắn
 • Nhóm công tác tạm thời giải quyết vấn vừa mới phát sinh

Những điều lưu ý

 • Thành viên của một nhóm vẫn là một cá nhân và cần được tôn trọng
 • Nhóm đa chức năng giúp những thành viên trong nhóm có cơ hội tìm hiểu vài trò và công việc của các nhóm khác
 • Nhóm liên phòng ban thường gặp trở ngại khi phân bổ chi phí
 • Nhóm làm việc chính thức đôi khi cần kích thích và tạo cảm hứng trong công việc
 • Nhóm làm việc sẽ không còn là nhóm nếu có một thành viên nào đó chi phối
 • Tất cả các thành viên trong nhóm phải đảm bảo rằng họ đang hướng về một mục tiêu chung

Theo Quản lý nhóm

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ