Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Chỉ số chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012

tải xuốngChỉ số chất lượng phòng xét nghiệm được xây dựng nhằm

  • Chỉ rõ hiệu quả của một quá trình thực hiện
  • Xác định chất lượng của dịch vụ
  • Nêu bật các lo ngại tiềm ẩn về chất lượng
  • Xác định các vấn đề cần nghiên cứu và điều tra
  • Theo dõi các thay đổi theo thời gian

Đây cũng làm một yêu cầu trong ISO 15189:2012

(Để xem slide, nhấp vào slide, chọn mũi tên next page để di chuyển)

Chỉ số chất lượng

Xem thêm bài viết về ISO 15189:2012

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ