Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tư vấn HACCP

1. Giới thiệu HACCP

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”
Là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm.  HACCP bao gồm những đánh giá có hệ thống đối với tất cả các bước có liên quan trong quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời xác định những bước trọng yếu đối với an toàn chất lượng thực phẩm. Công cụ này cho phép tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn chất lượng thực phẩm.
 Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác. Áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đã có và là hệ thống đáng để lựa chọn để quản lý an toàn chất lượng thực phẩm trong số rất nhiều những hệ thống quản lý chất lượng khác nhau.
 

Các nguyên tắc xây dựng HACCP

 1.     HACCP là hệ thống xác định những nguy hại cụ thể tức là những trạng thái sinh học, hóa học
  hoặc tính chất về vật lý có ảnh hương bất lợi đến an toàn thực phẩm đồng thời vạch ra những
  biện pháp kiểm soát những bất lợi đó. Hệ thống HACCP bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản sau:
 2.     Phân tích mối nguy và các biện pháp phòng ngừa. Tiến hành phân tích mối nguy. Chuẩn bị sơ
  đồ quy trình sản xuất bao gồm các bước diễn ra trong quy trình. Xác định và lập danh mục các
  nguy hại. Chỉ ra các biện pháp phòng ngừa cho từng mối nguy.
 3.     Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu (CCPs) trong quy trình bằng việc phân tích các mối nguy
  theo cây quyết định.
 4.    Thiết lập các ngưỡng tới hạn. Đây là các mức độ đặt ra và mức sai biệt có thể chấp nhận được
  để đảm bảo cho các điểm CCPs nằm trong vòng kiểm soát được.
 5.    Giám sát điểm kiểm soát tới hạn. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đảm bảo kiểm soát các
  CCPs bằng các thủ tục xét nghiệm, quan trắc.
 6.    Thiết lập các biện phắc khắc phục kịp thời. Tiến hành những hoạt động điều chỉnh một khi các
  quan trắc theo dõi cho thấy một điểm CCP nào đó bị trệch ra khỏi vòng kiểm soát.
 7.    Thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá. Tiến hành những thủ tục thẩm tra xác nhận để khẳng định
  là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu.
 8.    Thiết lập bộ hồ sơ và tài liệu HACCP. Tư liệu hóa tất cả các những thủ tục đã tiến hành và các
  bộ hồ sơ liên quan đến các nguyên tắc và quá trình vận dụng những nguyên tắc này.

2. Lợi ích khi thực hiện HACCP

 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp;
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng;
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội;
 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại;
 •  Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước;
 • Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng;
 • Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm;
 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra;
 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm;
 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba và cơ hội cho quảng cáo, quảng bá

3. Vì sao chọn chúng tôi

 1. Tư vấn trọn gói từ  đào tạo, thiết lập hệ thống đến đánh giá chứng nhận
 2. Đào tạo kiến thức, xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ
 3. Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận.
 4. Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 5. Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 6. Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 7. Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 8. Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm
 9. Trong quá trình tư vấn và cả sau đánh giá chứng nhận chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

4. Kế hoạch tư  vấn

 1. Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng của đơn vị. Lập kế hoạch triển khai tư vấn
 2. Bước 2: Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn
 3. Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu
 4. Bước 4: Ban hành hệ thống tài liệu
 5. Bước 5: Phổ biến các nội dung đã ban hành
 6. Bước 6: Thực hiện đánh giá hệ thống sau thời gian thực hiện
 7. Bước 7: Họp và đưa ra các hành động khắc phục
 8. Bước 8: Nộp đơn chứng nhận HACCP
 9. Bước 9: Sau đánh giá của bên thứ ba, họp và đưa ra các hành động khắc phục

Xem thêm

Trang chủ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ