Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Hình ảnh lớp SỐNG KHÔNG STRESS ngày 5.7.2014

Lớp học SỐNG KHÔNG STRESS tổ chức tại Cần Thơ ngày 5.7.2014

Nội dung

  1. Các ảo tưởng về Stress
  2. Các dấu hiệu của stress
  3. Nguyên nhân gây ra stress
  4. Các giai đoạn của stress
  5. Kỹ thuật quản lý và phòng ngừa stress

Giảng viên: Chị Trường Sơn-Trung tâm làm giàu thế giới nội tâm

Hình ảnh lớp học

Trang chủ
Các lớp đã tổ chức

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ