Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong một doanh nghiệp, mỗi phòng ban giống như một mắt xích kết thành hệ thống, một mắt xích làm việc không hiệu quả kéo theo sự phá vỡ hoặc trì hệ sự  hoạt động của doanh nghiệp,  nguyên nhân là do:

 • Xác định chiến lược và kế hoạch kinh doanh chưa hiệu quả
 • Cơ cấu tài chính chưa phù hợp, thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết
 • Quản trị nguồn nhân lực thiếu tầm nhìn
 • Sự phối hợp hoạt động trong tổ chức chưa gắn kết
 • Trao đổi thông tin từ các bộ phận chưa thông suốt.

Vì thế, những yếu kém, bất cập cần được đánh giá và phát hiện kịp thời để cải tiến, tổ chức lại nguồn nhân lực, hệ thống sản xuất kinh doanh, hệ thống tài chính.

Tái cơ cấu doanh nghiệp cũng là sắp xếp, thay đổi toàn diện theo quy trình chuẩn sẽ tạo cho doanh nghiệp có khả năng thực hiện những công việc một cách hiệu quả, bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh không những trong lúc khó khăn mà còn cần thiết hơn khi doanh nghiệp đang phát triển nhanh, chuyển đổi hoặc mở rộng lĩnh vực và quy mô kinh doanh.

Điều đó có nghĩa, trong mỗi công ty phải có  một hệ thống cơ cấu tổ chức, cơ chế điều hành với người thực hiện công việc đúng khả năng và làm theo quy định, cũng như  ấn định cách thức kiểm soát để cho mọi người không làm khác mà chỉ hướng đến mục tiêu chung của công ty.

Với cách quản trị này, sự tin tưởng của chủ  doanh nghiệp  không còn phải đặt vào người thân, mà vào cách quản trị rõ ràng, hợp lý. Một môi trường phát triển bền vững đủ giữ chân người giỏi và tạo ra những nhân viên hết lòng vì công việc.

Tiền bạc không thể tạo nên giá trị của một thương hiệu. Chỉ có một hệ thống quản trị tốt mới phát huy bền vững những giá trị tiềm năng của một công ty.

Hỗ trợ của chúng tôi trong việc tư  vấn tổ chức của doanh nghiệp bao gồm:

 1. Cơ cấu tổ chức hiện tại
 2. Trách nhiệm quyền hạn của mỗi phòng ban, của từng chức danh trong doanh nghiệp
 3. Các nội quy, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành
 4. Các công cụ quản trị, kiểm soát nội bộ
 5. Các chiến lược, kế hoạch, mục tiêu
 6. Quy mô hoạt động, mô hình doanh nghiệp

Từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp trong

Xây dựng tổ chức doanh nghiệp như:

 1. Xây dựng quy trình hoạt động của các phòng ban
 2.  Xây dựng các nội quy, quy định, hướng dẫn
 3. Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin nội bộ
 4. Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất, kinh doanh
 5. Xây dựng các công cụ quản trị, kiểm soát nội bộ

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tư vấn theo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong từng vấn đề khó khăn gặp phải trong kinh doanh.

Xem thêm

Tư vấn đào tạo Trí Phúc

Tư vấn tái cơ cấu tài chính

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ