Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Mục tiêu hoạt động quản lý nhóm

Để khai thác và tận dụng tối đa lợi thế sức mạnh làm việc theo nhóm, cần khuyến khích sự kết hợp trí tuệ và tính cách của từng cá nhân. Điều này rất quan trọng để đạt kết quả tốt.

mục tiêu cho cả nhóm

Đề  ra các mục tiêu cho cả nhóm

Việc đề ra các mục tiêu dài hạn cho một nhóm sẽ khuyến khích nhóm đó làm việc theo tinh thần tập thể, tạo ý thức làm việc khẩn trương, loại bỏ thói quen quan lieu tiềm ẩn khi cả nhóm cùng tập trung để đạt được những kết quả cụ thể trong thời gian ngắn nhất có thể.

Tác động từ kết quả đột quá đó của một nhóm riêng lẻ là động lực để kích thích tinh thần làm việc của toàn công ty.

Lời khuyên

  • Khuyến khích trao đổi cởi mở và làm thông suốt các nguồn thông tin nhằm bảo đảm các thành viên đều biết đầy đủ về khả năng và kinh nghiệm trong nhóm
  • Các thành viên trong nhóm phải hỗ trợ lẫn nhau
  • Chia các mục đích dài hạn thành nhiều dự án ngắn hạn

Nhóm sẽ khó phát triển nếu các thành viên đều theo đuổi những mục đích khác nhau. Các mục tiêu có thể thay đổi trong quá trình hoạt động, chẳng hạn nếu một sản phẩm mới được tung ra thị trường, ưu tiên hàng đầu của nhóm là tập trung nghiên cứu tính cạnh tranh của sản phẩm đó. Nếu vì mục đích nâng cao sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mục tiêu đầu tiên của nhóm sẽ là tìm cách cung cấp dịch vụ có chất lượng cao hơn. Tùy theo từng trường hợp, mục tiêu làm việc của nhóm là

  • Nâng cao năng suất sản xuất
  • Cải thiện chất lượng sản xuất
  • Làm cho tất cả những người là động cùng tham gia vào quá trình quyết định nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của họ.
  • Xem xét hệ thống và thực tế làm việc để giảm lãng phí thời gian
  • Xây dựng mối quan hệ chặt chẻ hơn với khách hàng để nắm rõ nhu cầu thị trường

Theo Quản lý nhóm

Trang chủ

Các bài viết kỹ năng

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ