Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

Micro pipet

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189.

Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải được hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ.

Sử dụng và bảo trì đúng pipet trong phòng xét nghiệm góp phần đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm.

su dung pipet

 

Xem thêm bài viết về ISO 15189

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ