Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Trí Phúc hoạt động về lĩnh vực TƯ VẤN QUẢN LÝ và ĐÀO TẠO KỸ NĂNG , Trí Phúc được thành lập dựa trên kinh nghiệm tư vấn thành công cho các doanh nghiệp từ mới thành lập đến các doanh nghiệp đang phát triển.

Yêu cầu về thiết bị trong ISO 15189

 

Theo yêu cầu 5.3.2 của ISO 15189 về thiết bị.

Các công việc sau cần phải thực hiện cho các thiết trong phòng xét nghiệm có ảnh hưởng đến chất lượng kết quả xét nghiệm

5.3.1.2. Thử nghiệm chấp nhận thiết bị

5.3.1.3. Hướng dn sử dụng thiết bị

5.3.1.4. Hiệu chuẩn thiết bị và liên kết chuẩn đo lường

5.3.1.5. Bo dưỡng và sửa chữa thiết b

5.3.1.6. Báo cáo sự c thiết bị bất lợi

5.3.1.7. Hồ sơ thiết bị

Phần trình bày sau sẽ hướng dẫn về những công việc cần thực hiện khi đưa một thiết bị mới vào phòng xét nghiệm: cài đặt,  hiệu chỉnh trước khi sử dụng và các nguyên tắc bảo trì  phù hợp với yêu cầu thiết bị trong ISO 15189

 

cai dat va hieu chinh bao tri thiet bi moi

 

Xem thêm các bài viết về các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 15189

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Tư Vấn Đào Tạo


0919 099 777
My status

Lưu trữ