Biểu đồ quá trình ra quyết định

Biểu đồ quá trình ra quyết định (PDPC- Process Decision Program Chart). Là một  trong 7 Công cụ QC mới. Giúp đưa ra các...

Sơ đồ ma trận

Sơ đồ ma trận giúp người quản lý dự án hình dung, đánh giá các mối quan hệ phức tạp. Từ đó có thể...

Ý tưởng cải tiến trong sản xuất

Thời gian là tiền bạc. Càng sản xuất nhiều hơn trong cùng khoảng thời gian, càng tăng doanh thu. Một số ý tưởng cải...

OEE trong sản xuất

OEE trong sản xuất. Khái niệm OEE trong sản xuất viết năm 1989 từ cuốn sách có tên là Chương trình Phát triển TPM....

Chỉ số OEE bao nhiêu là tốt

Chỉ số OEE bao nhiêu là tốt. Mọi người muốn hoặc yêu cầu OEE càng cao càng tốt, với mục tiêu dài hạn lý...

OEE là gì

OEE là gì. OEE (overall equipment effectiveness) là hiệu quả thiết bị tổng thể. Tiêu chuẩn vàng để đo lường năng suất sản xuất. Nói...

Quản lý trực quan là gì

Quản lý trực quan là gì, là một chủ đề nóng trong sản xuất tinh gọn. Bài viết trình bày các nguyên tắc cơ...

Phân tích dữ liệu sản xuất

Phân tích dữ liệu sản xuất giúp công ty hiểu rõ hơn về mọi khía cạnh hoạt động tại xưởng. Từ đó đưa ra...

Đào tạo 5S

Đào tạo 5S. 5S là một trong những công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 5S được xây dựng trong bất kỳ tổ...

Tư vấn Kaizen

  Chương trình tư vấn Kaizen được thực hiện bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiêm nhằm cải tiến năng suất chất lượng của doanh...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777