Toyota kata là gì

Toyota kata Là thuật ngữ mà Mike Rother đã đặt ra để giúp các nhà sản xuất Mỹ thực hiện các phương pháp cải tiến liên...

Biểu đồ cây Tree diagram

Biểu đồ cây Tree diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời nói...

Biểu đồ quan hệ Relation diagram

Biểu đồ quan hệ Relation diagram là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Biểu đồ tương đồng Affinity Diagram

Biểu đồ tương đồng (affinity diagram) là một trong 7 công cụ QC mới. Được phát triển để sắp xếp dữ liệu bằng lời...

Các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing

  Áp dụng các công cụ cải tiến của Lean Manufacturing, nhằm loại bỏ lãng phí. Các công ty có thể lựa chọn các công...

Hệ thống sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing

  Hệ thống sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing là một nhóm phương pháp có hệ thống, liên tục, tập trung vào việc loại bỏ...

Cách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Mục tiêu của công ty hàng năm là tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Sẽ có nhiều cách thức để thực hiện. Trong...

Ví dụ cải tiến sản xuất

Mục tiêu của các nhà máy là tăng năng suất, giảm tỷ lệ lỗi. Giảm chi phí sản xuất. Giảm hàng tồn. Bằng các...

Nhóm cải tiến

Nhóm cải tiến được thành lập nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng sự hợp tác tại nơi làm việc và cải tiến các dự...

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM -Value Stream Mapping là một công cụ cơ bản của sản xuất tinh gọn. Thông qua việc vẽ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777

Nội dung này được bảo vệ