Quản lý mẫu bệnh phẩm

Quản lý mẫu bệnh phẩm là bước quan trọng của giai đoạn trước  xét nghiệm. Vì vậy cần phải làm đúng ở các bước: ...

Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm

Theo TCVN 4470:2012 Thiết kế bệnh viện Đa Khoa. Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau Các khoa...
khử nhiễm

Khử nhiễm phòng xét nghiệm

Khử nhiễm phòng xét nghiệm là  tất cả các quá trình loại bỏ, tiêu diệt vi sinh vật, loại bỏ hay trung hòa các...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777