Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S

Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S giúp phân biệt một số loài họ Enterobacteriaceae và giống Proteus. Nguyên tắc Xác định khả năng của vi sinh...

Thử nghiệm urea

Thử nghiệm urea dùng phân biệt các dạng Proteus urea dương tính với vi khuẩn Enterobactiriaceae. Các giống khác có thể có phản ứng...

Thử nghiệm VP (Voges- Proskauer)

Thử nghiệm VP tìm acetoin để phân biệt E.coli với các nhóm Klebsiella-Enterobacter. Giúp xác định Listeria monocytogenes. Nguyên tắc thử nghiệm VP (Voges- Proskauer) Xác...

Thử nghiệm tính di động

Thử nghiệm tính di động để xác định xem một vi sinh vật có khả năng di động hay không. Giúp phân biệt Salmonella...

Thử nghiệm METHYL RED

Thử nghiệm METHYL RED để kiểm tra khả năng của vi sinh vật lên men glucose tạo các sản phẩm cuối mang tính acid...

Thử nghiệm Indol

  Thử nghiệm Indol xác định khả năng sinh indol từ tryptophan. Thường được dùng để  phân biệt E. coli (thường+) với Klebsiella (-) Enterobacter...

Thử nghiệm DECARBOXYLASE

Thử nghiệm DECARBOXYLASE (LDC, ODC) VÀ DEHYDROLASE (ADH) được dùng để phân loại và định danh các loài thuộc họ Enterobacteriaceae. Dựa trên nguyên...

Thử nghiệm khả năng đông huyết tương

Thử nghiệm khả năng đông huyết tương của vi khuẩn do tác dụng của men coagolase. Ứng dụng của thử nghiệm này là phép...

Thử nghiệm citrate

Thử nghiệm citrate nhằm xác định khả năng của một vi sinh vật sử dụng citrate như nguồn carbon duy nhất cho hoạt động...

Thử nghiệm catalase

Thử nghiệm catalase nhằm xác định sự có mặt của men catalase. Phản ứng thường được dùng để phân biệt vi sinh vật hiếu...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777