Bảo mật thông tin trong ISO/IEC 17025

.Bảo mật thông tin là bảo vệ lợi ích tốt nhất cho khách hàng và cho phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn.  Đó cũng là...

Yêu cầu 4.1 Tính khách quan- ISO/IEC 17025

Trong chuỗi bài giảng ISO/IEC 17025:2017, Trí Phúc lần lượt trình bài các yêu cầu và hướng dẫn cách thực hiện. Mời các bạn...

Độ chính xác và độ đúng

Độ chính xác và độ đúng được diễn giải theo ISO 5725 1-6:1994 và TCVN 6910 1-6:2005). Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) Độ...

Phương pháp lấy mẫu

Lấy mẫu là một giai đoạn quan trọng trong việc đánh giá chất lượng lô sản phẩm. Mẫu phải mang tính đại diện cho...

Các câu hỏi về tiêu chuẩn ISO 17025

Trí Phúc tập hợp các câu hỏi về về tiêu chuẩn ISO 17025 mà khách hàng thường hỏi trước khi tư vấn. Tiêu chuẩn ISO...

CFU là gì

CFU là gì CFU là gì CFU  là từ viết tắt từ chữ Colony form units (đơn vị hình thành khuẩn lạc). Được sử dụng để định...

Đảm bảo chất lượng – các thuật ngữ

  Theo tiêu chuẩn ISO 17025, mục 8.1 quy định “Phòng thí nghiệm phải thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện và duy trì...

Nguyên tắc real time PCR

Trước khi hiểu nguyên tắc real time PCR ta cần hiểu PCR là gì PCR (Polemerase Chain Reaction) là gì Là phản ứng khuếch đại gen (tạo...
chi phi xay dung iso 17025

Giá tư vấn ISO 17025

Giá tư vấn ISO 17025 là bao nhiêu khi xây dựng hệ thống này trong phòng thí nghiệm là điều doanh nghiệp còn phân...
chi phi xay dung iso 17025

Chi phí xây dựng ISO 17025

  Chi phí xây dựng ISO 17025 là điều doanh nghiệp còn phân vân trước khi thực hiện. Tùy theo lĩnh vực và số chỉ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777