Thử nghiệm Malonate

Thử nghiệm Malonate được khuyến khích để phân biệt giữa các Enterobacteriaceae , đặc biệt là các loài Klebsiella và Salmonella. Thử nghiệm Malonate Malonate là một dạng ion hóa...

ISO 17025 Yêu cầu về cơ cấu

ISO 17025:2017 yêu cầu về cơ cấu. Đề cập tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức, trách hiệm quyền...

Thử nghiệm thủy phân Tween 80

  Thử nghiệm thủy phân Tween 80 giúp xác định Mycobacterium kansasii(có thể cho kết quả dương tính trong vòng 3-6 giờ). Hoặc phân biệt hai scotochromogencó khuẩn...

Thử nghiệm lên men oxy hóa

  Hugh và Leifson đã phát triển thử nghiệm lên men oxy hóa (OF) vào năm 1953. Họ đã phát triển môi trường OF để phân...

Thử nghiệm Lactobacillus MRS

Thử nghiệm Lactobacillus MRS Broth dùng kiểm tra quá trình sinh khí khuẩn Gram dương trong môi trường chứa glucose. MRS là từ viết tắt...

Thử nghiệm KIA

Thử nghiệm KIA được sử dụng để phát hiện quá trình lên men carbohydrate. Các phản ứng của KIA giúp loại trừ vi khuẩn...

Thử nghiệm β-galactosidase ONPG

Thử nghiệm β-galactosidase ONPG  để phát hiện β galactosidase. Một loại enzyme cần thiết cho quá trình chuyển hóa lactose, trong vi khuẩn đường...

Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S

Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S giúp phân biệt một số loài họ Enterobacteriaceae và giống Proteus. Nguyên tắc Xác định khả năng của vi sinh...

Thử nghiệm urea

Thử nghiệm urea dùng phân biệt các dạng Proteus urea dương tính với vi khuẩn Enterobactiriaceae. Các giống khác có thể có phản ứng...

Thử nghiệm VP (Voges- Proskauer)

Thử nghiệm VP tìm acetoin để phân biệt E.coli với các nhóm Klebsiella-Enterobacter. Giúp xác định Listeria monocytogenes. Nguyên tắc thử nghiệm VP (Voges- Proskauer) Xác...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777