Các dịch vụ tư vấn khác

Trong công ty cổ phần, việc

Xây dựng quy chế, tổ chức bầu chọn Ban quản trị, tổ chức chương trình đại hội cổ đông… thường gặp một số khó khăn.

Hỗ trợ của chúng tôi

  1. Tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện dịch vụ: tổ chức chương trình Đại hội cổ đông, họp thành viên, xây dựng Điều lệ – xây dựng Quy chế công ty …
  2. Tư vấn tổ chức bầu chọn Ban quản trị và các chức danh quản lý như:  Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc.
  3. Nhận ủy quyền làm đại diện vốn của cổ đông trong công ty Cổ phần, công ty Trách nhiệm hữu hạn.
  4. Tư vấn xem xét cho ý kiến soạn thảo và trực tiếp soạn thảo các tài liệu giao dịch, hợp đồng, điều lệ, quy chế.

Tùy theo đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Trí Phúc sẽ cung cấp các giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả trong từng vấn đề của doanh nghiệp.

Xem thêm

Tư vấn Trí Phúc

Tư vấn kinh doanh nhà hàng