Hình ảnh lớp Kỹ năng giao tiếp ngày 27.06.2014

390

Bồi dưỡng KỸ NĂNG GIAO TIẾP cho lãnh đạo, cán bộ, công chức Quận Ninh Kiều ngày 27/06/2014

 

Trang chủ

Lớp SỐNG KHÔNG STRESS miễn phí