Học hỏi kinh nghiệm từ nhóm dự án

1162

Những cơ hội từ nhóm dự án

Việc thăng chức lên vị trí lãnh đạo phụ thuộc vào việc tăng cấp bậc trong công ty. Tuy nhiên, qua việc tham gia nhóm dự án cũng mang lại cơ hội lý tưởng để thăng chức cũng như học kỹ năng lãnh đạo.

học kinh nghiệm từ nhóm dự án

Những nhóm dự án có thể tồn tại lâu dài nếu dự án thành công và trở thành độc lập so với hệ cấp tổ chức theo chiều dọc. Dự án càng kéo dài thì các thành viên trong nhóm và vai trò của họ cáng có nhiều khả năng thay đổi trong suốt thời gian dự án diễn ra. Điều đó có nghĩa bạn có thể tham gia vào dự án ở vị trí cấp dưới, nhưng có hy vọng nhận được vai trò lãnh đạo về sau.

Nhóm càng lớn, thẩm quyền càng rộng và có cơ hội thay đổi vai trò hoặc được thăng chức trong nhóm càng lớn. Việc học hỏi kinh nghiệm từ các dự án do người khác lãnh đạo cũng là một cách đào tạo có giá trị về cách thức quản lý dự án của chính mình.

Học hỏi tính linh hoạt từ nhóm dự án

Vai trò lãnh đạo dự án thường được chuyển cho những người khác nhau, có thể chuyển từ bộ phận thiết kế sang bộ phận sản xuất…mỗi nhóm sẽ lần nắm vai trò lãnh đạo công việc hàng ngày. Điều này sẽ mang lại cho bạn cơ hội học hỏi những bài học quan trọng về cách thức tổ chức  và phối hợp với các bộ phận chức năng khác nhau, từ tài chính đến bán hàng, từ kỹ thuật đến kinh doanh.

Mặc dù vai trò lãnh đạo thay đổi, nhưng mọi người vẫn làm việc như là một bộ phận trong một nhóm thống nhất trong suốt thời gian của dự án. Khả năng làm việc linh hoạt và hiểu được cách thức làm việc của những bộ phận khác đều cần thiết cho vai trò lãnh đạo của bạn.

Những kỹ năng học hỏi từ nhóm dự án

học kinh nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Lãnh đạo hiệu quả