ISO 17025:2017 những người sửa đổi nói gì

728

Phiên bản ISO 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn đã được sửa đổi năm 2017 dựa trên cấu trúc của ISO 9001:2015.

Phiên bản mới không còn phân thành hai yêu cầu quản lý và kỹ thuật nữa mà tập trung vào quản lý rủi ro quá trình.

ISO 17025:2017 xếp một số yêu cầu quản lý thành lựa chọn để có thể tích hợp với ISO 9001:2015 cho một số công ty áp dụng cả hai hệ thống quản lý. Điều này có nghĩa các yêu cầu quản lý được sử dụng chung cho cả hai hệ thống.

Xem thêm Những điểm mới trong ISO 17025:2017

Xem thêm những thay đổi của tiêu chuẩn so với phiên bản cũ cùng EUROLAB

Đại diện của nhóm sửa đổi của tổ chức ISO (International Organization for Standardization)là các Ông:

  • Warrent Markel
  • Steve Sidney
  • Heribert Schorn

đã nêu bối cảnh thay đổi và các tác động làm tiền đề cho sự chỉnh sửa của phiên bản mới bao gồm:

  • Thay đổi phiên bản ISO 9001
  • Thay đổi về khoa học kỹ thuật
  • Thay đổi về trình độ công nghệ thông tin
  • Thay đổi về cách thức lưu trữ dữ liệu và thông tin

 

Xem thêm các bài viết về ISO 17025

Nếu bạn cần hỏi thêm hoặc tư vấn về ISO 17025 vui lòng liên hệ với chúng tôi quan Email:  tuvandaotaotriphuc@gmail.com hoặc Tel 0919099777