Kiểm soát chất gây dị ứng trong thực phẩm

314

Kiểm soát chất gây dị ứng thực phẩm. Là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn thực phẩm. Cũng là yêu cầu khi doanh nghiệp áp dụng HACCP, ISO 22000, FSSC 2200

Quy định kiểm soát chất gây dị ứng trong thực phẩm

Theo TCVN 7087: 2002 Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn. Các doanh nghiệp phải thực hiện các mục sau đây

4.2.1.4 Phải công bố các thực phẩm và thành phần được coi là “nhậy cảm” sau đây:

– Ngũ cốc chứa glutten.: lúa mỳ, lúa mạch đen, lúa mạch, yến mạch, lúa mì Spenta, -các dòng lai hay sản phẩm của chúng;

– Loài giáp xác và sản phẩm của nó;

– Trứng và sản phẩm trứng;

– Cá và sản phẩm cá;

– Lạc, đậu tương và sản phẩm của chúng;

– Sữa và sản phẩm sữa (bao gồm cả lactoza);

– Các hạt của cây và sản phẩm của chúng; và

– Sunphit có hàm lượng từ 10 mg/kg trở lên.

4.2.2 Phải công bố sự có mặt của tất cả các chất gây dị ứng có nguồn gốc từ các sản phẩm được liệt kê trong 4.2.1.4 được chuyển vào thực phẩm hoặc thành phần của thực phẩm bằng công nghệ sinh học.

Nếu không cung cấp đầy đủ các thông tin về sự có mặt của chất gây dị ứng trên nhãn. Thực phẩm chứa chất gây dị ứng đó không được lưu hành trên thị trường.

Quản lý chất gây dị ứng

Hiểu rõ nhà cung cấp.Thường xuyên thông báo về nguồn nguyên liệu thô để hiểu rủi ro tiềm tàng của chất gây dị ứng.

Hiểu rủi ro đặc thù và trạng thái của chất gây dị ứng trong tất cả nguyên liệu thô.

Đánh giá rủi ro để xác định nguy cơ nhiễm chất gây dị ứng ở từng bước trong sản xuất. Luồng nguyên liệu gây dị ứng từ tiếp nhận đến thành phẩm được vẽ sơ đồ để xác định điểm nhiễm chất gây dị ứng cụ thể. Một biện pháp kiểm soát cần được áp dụng tại từng điểm nhiễm tiềm tàng. Để ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro của chất gây dị ứng. Biện pháp kiểm soát này có thể được xác định thông qua HACCP hoặc chương trình tiên quyết.

Cần tư vấn đào tạo về HACCP, FSSC 22000, ISO 22000 vui lòng liên hệ

Tel 0919099777 hoặc gửi email về tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Thực hiện, theo dõi và đánh giá biện pháp kiểm soát.

  • Tách sản phẩm gây dị ứng
  • Lập kế hoạch sản xuất để giảm thiểu tối đa tần suất thay đổi giữa sản phẩm chứa chất gây dị ứng và chất không gây dị ứng.
  • Quần áo khác nhau cho nhân viên có chất gây dị ứng và không có chất gây dị ứng.
  • Cần quá trình tái sản xuất chặt chẽ để đảm bảo nhiễm chéo vào sản phẩm không chứa chất gây dị ứng. Chất thải loại bỏ không là nguồn gây nhiễm chất gây dị ứng vào khu vực khác của cơ sở.

Vẽ sơ đồ chất gây dị ứng
Quá trình trực quan hóa luồng nguyên liệu gây dị ứng khi nó thay đổi từ một nguyên liệu thành sản phẩm. Điều này se giúp bạn xác định điểm cụ thể có khả năng nhiễm chất gây dị ứng. Sau đó xem xét biện pháp kiểm soát có thể  áp dụng để giúp giải quyết rủi ro nhiễm chéo.

Huấn luyện cho nhân viên về các nguy cơ gây dị ứng thực phẩm,

Quản lý và truyền đạt thông tin rõ ràng và chính xác về tình trạng chất gây dị ứng trong sản phẩm.

Các lưu ý khi kiểm soát chất gây dị ứng trong thực phẩm

Thiếu kỹ năng và kiến ​​thức

Luật dán nhãn thực phẩm được thực hiện để giúp người tiêu dùng bị dị ứng tránh bệnh tật. Tuy nhiên, nếu bạn không biết luật pháp yêu cầu bạn phải làm gì, thì rất khó đạt được sự tuân thủ về thực phẩm. Vì vậy hãy đọc quy định ghi nhãn theo theo Nghị định 43/2017 NĐ-CP

Thông tin về thành phần nguyên của nhà cung

Nếu dựa vào danh sách thành phần hoặc nhãn được cung cấp trên nguyên liệu thô thì hãy cẩn thận. Liên hệ với nhà cung cấp về các thành phần và nhận dạng chất gây dị ứng nếu có nghi ngờ.

Nhiễm chéo với chất gây dị ứng

Khi một loại thực phẩm tiếp xúc với một loại thực phẩm khác có chứa các chất gây dị ứng khác nhau. Vì vậy hãy đảm bảo nguyên tắc tách biệt nguyên liệu, khu vực có chứa chất gây dị ứng.

Thương mại quốc tế

Mỗi quốc gia quy định về nhãn thực phẩm và khai báo chất gây dị ứng khác nhau. Hãy kiểm tra các quy định này trước khi in nhãn.

Cần tư vấn đào tạo về HACCP, FSSC 22000, ISO 22000 vui lòng liên hệ

Tel 0919099777 hoặc gửi email về tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Đọc thêm các bài viết về an toàn thực phẩm tại đây

 12 diem thay doi chinh cua iso 22000 phien ban 2018.

 Iso 22000 la gi cac diem moi cua iso 220002018.

 Su khac nhau giua oprp va ccp.

 Fssc 22000 la gi.

 So sanh fssc 22000 voi fsma thuc pham cho nguoi.

 So sanh fssc 22000 voi fsma.

 Kiem soat dong vat gay hai trong nha may thuc pham.

 Gmo la gi.

 5 loai vi khuan gay hai trong thuc pham.

 Han su dung thuc pham.

 Chat gay di ung trong thuc pham.

 Cong cu danh gia gian lan thuc pham.

 Phan biet taccp va vaccp.

 Lua chon va danh gia nha cung cap.

 Gian lan thuc pham.

 Lay mau ve sinh cong nghiep.

 Thu hoi san pham.

 Nhiem cheo trong thuc pham.

 Phong ve thuc pham.