Phương pháp HPLC – cơ sở lý thuyết

1249

HPLC – High perform ance Liquid Chromatography- phương pháp sắc ký lỏng cao áp.

Ra đời từ năm 1967-1968 trên cơ sở phát triển và cải tiến từ phương pháp sắc ký cột cổ điển .

Hiện nay phương pháp này ngày càng phát triển và hiện đại hoá nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành chế tạo máy phân tích.

Phương pháp áp dụng để phân tích các thành phần đa lượng trong kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi….

Nội dung trình bày

  1. Cơ sở lý thuyết
  2. Hệ thống HPLC
  3. Chọn điều kiện sắc ký
  4. Chuẩn bị

Cần tư vấn về ISO 17025 mời gọi Tel 0919 099 777

Nhấn vào ô vuông có 4 mũi tên để xem toàn màn hình

Xem thêm những điểm mới của ISO 17025:2017

Xem video về an toàn trong phòng thí nghiệm