HACCP là gì ?

Tư vấn HACCP

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”. Là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm.

HACCP đánh giá mối nguy có thể có ở các bước trong quy trình chế biến thực phẩm. Sau đó đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp. Công cụ này cho phép tập trung vào những bước có khả năng gây ra mất an toàn thực phẩm.

Hệ thống HACCP có khả năng độc lập với những hệ thống quản lý chất lượng khác. Các tiêu chuẩn ISO 22000, FSSC 22000 cũng tích hợp HACCP vào hệ thống quản lý.

Cần tư vấn HACCP mời liên hệ chúng tôi 0919 099 777

Các nguyên tắc xây dựng HACCP

Hệ thống HACCP bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản sau:

 • Phân tích mối nguy và các biện pháp phòng ngừa. Tiến hành phân tích mối nguy. Chuẩn bị sơ đồ quy trình sản xuất bao gồm các bước diễn ra trong quy trình. Xác định và lập danh mục các nguy hại. Chỉ ra các biện pháp phòng ngừa cho từng mối nguy.
 • Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu (CCPs) trong quy trình bằng việc phân tích các mối nguy theo cây quyết định.
 • Thiết lập các ngưỡng tới hạn. Đây là các mức độ đặt ra và mức sai biệt có thể chấp nhận được để đảm bảo cho các điểm CCPs nằm trong vòng kiểm soát được.
 • Giám sát điểm kiểm soát tới hạn. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đảm bảo kiểm soát các CCPs bằng các thủ tục xét nghiệm, quan trắc.
 • Thiết lập các biện phắc khắc phục kịp thời. Tiến hành những hoạt động điều chỉnh một khi các quan trắc theo dõi cho thấy một điểm CCP nào đó bị trệch ra khỏi vòng kiểm soát.
 • Thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá. Tiến hành những thủ tục thẩm tra xác nhận để khẳng định là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu.
 • Thiết lập bộ hồ sơ và tài liệu HACCP. Tư liệu hóa tất cả các những thủ tục đã tiến hành và các bộ hồ sơ liên quan đến các nguyên tắc và quá trình vận dụng những nguyên tắc này.

Lợi ích mang lại khi thực hiện HACCP

 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp;
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng;
 • Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội;
 • Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại;
 • Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước;
 • Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng;
 • Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm;
 • Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra;
 • Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm;
 • Được sự đảm bảo của bên thứ ba và cơ hội cho quảng cáo, quảng bá

Kế hoạch tư vấn HACCP

 • Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng của đơn vị. Lập kế hoạch triển khai tư vấn
 • Bước 2: Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu
 • Bước 4: Ban hành hệ thống tài liệu
 • Bước 5: Phổ biến các nội dung đã ban hành
 • Bước 6: Thực hiện đánh giá hệ thống sau thời gian thực hiện
 • Bước 7: Họp và đưa ra các hành động khắc phục
 • Bước 9: Sau đánh giá của bên thứ ba, họp và đưa ra các hành động khắc phục

Vì sao chọn chúng tôi

 • Tư vấn trọn gói từ đào tạo, thiết lập hệ thống, đánh giá chứng nhận.
 • Đào tạo kiến thức, xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về HACCP cho tất cả các phòng ban
 • Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận.
 • Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 • Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 • Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 • Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 • Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm
 • Trong quá trình tư vấn và cả sau đánh giá chứng nhận chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

0919 099 777