Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S

Thử nghiệm Khả Năng Sinh H2S giúp phân biệt một số loài họ Enterobacteriaceae và giống Proteus. Nguyên tắc Xác định khả năng của vi sinh...

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 pdf

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đã được cấu trúc lại, các yêu cầu quy định được sửa đổi hoàn toàn. Yêu cầu chất lượng và...

Thử nghiệm urea

Thử nghiệm urea dùng phân biệt các dạng Proteus urea dương tính với vi khuẩn Enterobactiriaceae. Các giống khác có thể có phản ứng...

Thử nghiệm VP (Voges- Proskauer)

Thử nghiệm VP tìm acetoin để phân biệt E.coli với các nhóm Klebsiella-Enterobacter. Giúp xác định Listeria monocytogenes. Nguyên tắc thử nghiệm VP (Voges- Proskauer) Xác...

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn dành cho các phòng xét nghiệm y tế. Nó quy định các yêu cầu về chất lượng...

Tư vấn ISO 15189:2022

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 15189:2022 hoặc nâng cấp từ phiên bản ISO 15189:2012. Hãy để chúng...

Heijunka là gì

Heijunka là gì. Là một thuật ngữ được sử dụng trong Lean Manufacturing. Đây là phương pháp giúp điều chỉnh và cân bằng sản...

Biểu đồ Pareto

Biểu đồ Pareto là một trong những 7 công cụ quản lý chất lượng thường xuyên sử dụng. Nhằm tìm nguồn lỗi phổ biến...

Tìm hiểu các thay đổi trong ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189 đã xuất bản vào tháng 12 năm 2022 thành tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 . Tiêu chuẩn đã được cấu trúc...

Phân tầng

Phân tầng là một công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu từ tất cả các nguồn và sắp xếp và phân...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777