Biểu đồ quá trình ra quyết định

Biểu đồ quá trình ra quyết định (PDPC- Process Decision Program Chart). Là một  trong 7 Công cụ QC mới. Giúp đưa ra các...

Sơ đồ ma trận

Sơ đồ ma trận giúp người quản lý dự án hình dung, đánh giá các mối quan hệ phức tạp. Từ đó có thể...

Thử nghiệm citrate

Thử nghiệm citrate nhằm xác định khả năng của một vi sinh vật sử dụng citrate như nguồn carbon duy nhất cho hoạt động...

Thử nghiệm catalase

Thử nghiệm catalase nhằm xác định sự có mặt của men catalase. Phản ứng thường được dùng để phân biệt vi sinh vật hiếu...
chi phi xay dung iso 17025

Pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật. Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản và sử dụng môi trường, hóa chất, thuốc thử...

Quy trình nhân giống và bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn

Quy trình nhân giống và bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn là yêu cầu bắt buộc cho phòng thử nghiệm thực hiện iso...

Sai lệch trong pha chế môi trường vi sinh

Sai lệch trong pha chế môi trường vi sinh dạng đông khô làm cho việc nuôi cấy vi sinh không được đảm bảo. Vì...

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm được sử dụng để tính toán, trình bày và biện luận kết quả. Cỡ mẫu hay số...

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng của phòng xét nghiệm dẫn đến kết quả không đạt. Sau đây là một số...

Hiệu quả chu kỳ quá trình

Hiệu quả chu kỳ quá trình PCE – Process Cycle Efficiency. Còn được gọi là hiệu quả dòng chảy (Flow Efficiency) hoặc Tỷ lệ...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777