ISO 17025 Yêu cầu về cơ cấu

ISO 17025:2017 yêu cầu về cơ cấu. Đề cập tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức, trách hiệm quyền...

Hiệu ứng cái roi da Bullwhip Effect

Thực tế sản phẩm được sản xuất luôn cao gấp nhiều lần nhu cầu thực tế của thị trường. Mức sai lệch cực đại...

Lựa chọn điểm đặt hàng tối ưu Mô hình EOQ

Trong quản trị tồn kho, lựa chọn điểm đặt hàng tối ưu rất cần thiết để đảm bảo sản xuất luôn sẵn sàng. Mô...

Thử nghiệm thủy phân Tween 80

  Thử nghiệm thủy phân Tween 80 giúp xác định Mycobacterium kansasii(có thể cho kết quả dương tính trong vòng 3-6 giờ). Hoặc phân biệt hai scotochromogencó khuẩn...

Thử nghiệm lên men oxy hóa

  Hugh và Leifson đã phát triển thử nghiệm lên men oxy hóa (OF) vào năm 1953. Họ đã phát triển môi trường OF để phân...

Thử nghiệm Lactobacillus MRS

Thử nghiệm Lactobacillus MRS Broth dùng kiểm tra quá trình sinh khí khuẩn Gram dương trong môi trường chứa glucose. MRS là từ viết tắt...

Những thay đổi của ISO 15189:2022 so với ISO 15189:2012

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 “Phòng xét nghiệm y tế – Các yêu cầu về chất lượng và năng lực”. đã được ban hành ngày 6/12/2022 thay thế cho tiêu chuẩn...

Những khó khăn thường gặp trong chuyển đổi số

  Khó khăn thường gặp trong chuyển đổi số là thay đổi thói quen. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là nhận thức...

Xây dựng phần mềm ERP đã là chuyển đổi số chưa

Xây dựng phần mềm  ERP đã là chuyển đổi số chưa. ERP là tin học hóa các quy trình của doanh nghiệp làm cho...

Cuộc cách mạng chuyển đổi số

Cuộc cách mạng chuyển đổi số. Ba cuộc cách mạng trước đây là cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa. Tức là...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777