Cách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Mục tiêu của công ty hàng năm là tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. Sẽ có nhiều cách thức để thực hiện. Trong...

Ví dụ cải tiến sản xuất

Mục tiêu của các nhà máy là tăng năng suất, giảm tỷ lệ lỗi. Giảm chi phí sản xuất. Giảm hàng tồn. Bằng các...

Chuỗi thực phẩm – food chains

Chuỗi thực phẩm là trình tự các giai đoạn và hoạt động liên quan đến sản xuất,. chế biến, phân phối, bảo quản và...

Nhóm cải tiến

Nhóm cải tiến được thành lập nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng sự hợp tác tại nơi làm việc và cải tiến các dự...

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM

Sơ đồ chuỗi giá trị VSM -Value Stream Mapping là một công cụ cơ bản của sản xuất tinh gọn. Thông qua việc vẽ...

Các câu hỏi về tiêu chuẩn ISO 17025

Trí Phúc tập hợp các câu hỏi về về tiêu chuẩn ISO 17025 mà khách hàng thường hỏi trước khi tư vấn. Tiêu chuẩn ISO...

Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 5.1

Tháng 5/2019 tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5 đã được cập nhật. Ngày 3 tháng 11 năm 2020. FSSC 22000 phiên bản 5.1...

FSSC 22000 phiên bản 5.1 – Tiếng Việt

  Tháng 5/2019 FSSC 22000 phiên bản 5 đã được cập nhật. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, FSSC 22000 phiên bản 5.1 được ban...

Các loại Kaizen

Kaizen là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “cải tiến liên tục”. Tuy nhiên, Kaizen cũng là một văn hóa và một...

Kaizen là gì

Kaizen là gì. Là con đường dẫn đến thành công trong kinh doanh. Hiểu Kaizen là gì Kai là thay đổi. Zen là tốt hơn. Kaizen là thay...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777

Nội dung này được bảo vệ