đo chung

Các loại sai số trong trong thí nghiệm

Thường có các loại sai số trong phòng thí nghiệm là sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên, sai số tích lũy. Sai số...

Sáng tạo là gì

Trong cuộc sống, Sáng tạo là từ mà chúng ta thường nghe thấy nhiều nhất, như con người sáng tạo, công ty sáng tạo,...

Sự dụng hệ số biến thiên %CV trong xét nghiệm

Hệ số biến thiên trong xét nghiệm là thông số thường được dùng để xác nhận giá trị sử dụng và kiểm soát chất...

Tính độ không đảm bảo đo

Tính độ không đảm bảo đo là yêu cầu bắt buộc khi xác nhận giá trị sử dụng. Theo yêu cầu của ISO 17025...

Độ chính xác và độ đúng

Độ chính xác và độ đúng được diễn giải theo ISO 5725 1-6:1994 và TCVN 6910 1-6:2005). Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) Độ...
các loại rủi ro

Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

  Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng cho khách...

Tính kết quả vi sinh

Tính kết quả vi sinh là bước quan trọng trong phòng vi sinh, lựa chọn cách tính sai dẫn báo cáo sai kết quả. Nguyên...

Chuẩn bị mẫu cho phân tích vi sinh

  1.NGUYÊN TẮC CHUẨN BỊ MẪU VI SINH Chuẩn bị huyền phù ban đầu sao cho vi sinh vật phân bố đều trong dịch...

Các hình thức của nhóm làm việc

Có nhiều hình thức nhóm làm việc, chính thức và không chính thức, mỗi nhóm phải có hình thức tổ chức phù hợp để...
chat gay di ưng

Chất gây dị ứng trong thực phẩm

Chất gây dị ứng trong thực phẩm có thể gây nguy hại cho người bị dị ứng khi ăn phải. Việc ghi nhãn hay...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777