Sáng tạo là gì

Trong cuộc sống, Sáng tạo là từ mà chúng ta thường nghe thấy nhiều nhất, như con người sáng tạo, công ty sáng tạo,...

Độ chính xác và độ đúng

Độ chính xác và độ đúng được diễn giải theo ISO 5725 1-6:1994 và TCVN 6910 1-6:2005). Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) Độ...

Tính độ không đảm bảo đo

Tính độ không đảm bảo đo là yêu cầu bắt buộc khi xác nhận giá trị sử dụng. Theo yêu cầu của ISO 17025...

Sự dụng hệ số biến thiên %CV trong xét nghiệm

Hệ số biến thiên trong xét nghiệm là thông số thường được dùng để xác nhận giá trị sử dụng và kiểm soát chất...

Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng- control chart

Biểu đồ kiểm soát là một công cụ để theo dõi quá trình sản xuất hàng ngày. Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng giúp...
các loại rủi ro

Các loại rủi ro trong doanh nghiệp

  Mọi doanh nghiệp hoạt động đều hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng cho khách...

Chuẩn bị mẫu cho phân tích vi sinh

  1.NGUYÊN TẮC CHUẨN BỊ MẪU VI SINH Chuẩn bị huyền phù ban đầu sao cho vi sinh vật phân bố đều trong dịch...

Tính kết quả vi sinh

Tính kết quả vi sinh là bước quan trọng trong phòng vi sinh, lựa chọn cách tính sai dẫn báo cáo sai kết quả. Nguyên...

Mô hình chiến thuật các chiều văn hóa của HOFSTEDE

Tổng quan Các chiều văn hóa của Hofstede có thể được sử dụng nhằm phát triển một chiến lược hiệu quả để hợp tác với...

Các hình thức của nhóm làm việc

Có nhiều hình thức nhóm làm việc, chính thức và không chính thức, mỗi nhóm phải có hình thức tổ chức phù hợp để...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777