Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng- control chart

18577

Biểu đồ kiểm soát là một công cụ để theo dõi quá trình sản xuất hàng ngày. Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng giúp bạn dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi của quá trình sản xuất. Cũng như xác định xem quy trình có nằm trong sự giới hạn kiểm soát không. Mức độ biến động từ dữ liệu thu thập được sẽ cho bạn biết tình trạng sản xuất hiện tại hoặc dự đoán trong tương lai.

Biểu đồ kiểm soát là gì

Biểu đồ kiểm soát là phần mở rộng của biểu đồ chạy biểu đồ chạy (R-chart) . Biểu đồ kiểm soát bao gồm mọi thứ mà biểu đồ chạy thực hiện nhưng thêm giới hạn kiểm soát trên và kiểm soát dưới. Ở khoảng cách 3 độ lệch chuẩn  so với giá trị trung bình của quá trình.

Cộng thêm việc tính toán năng lực quá trình (Cp, Cpk). Giúp bạn theo dõi một quá trình có nằm trong các thông số chấp nhận được hay không.

Tuỳ vào loại dữ liệu bạn thu thập được sẽ có một biểu đồ kiểm soát thích hợp. Chọn sai biểu đồ kiểm soát dẫn đến sai trong tính toán và quyết định liên quan đến quá trình.

Xác định giới hạn kiểm soát khi vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng

Khi tính năng lực công đoạn hay năng lực quá trình (Cp, Cpk) sẽ sử dụng:

 • LSL: low specification limit (giới hạn tiêu chuẩn dưới)
 • USL: up specification limit (giới hạn tiêu chuẩn trên)

Đây là giới hạn mà khách hàng yêu cầu. Hay là tiếng nói của khách hàng.

Khi vẽ biểu đồ kiểm soát thì sử dụng:

 • LCL: low control limit (giới hạn kiểm soát dưới)
 • UCL: up control limit (giới hạn kiểm soát trên)

Đây là giới hạn kiểm soát mà nhà sản xuất cần phải kiểm soát trong quá trình. Giới hạn này thường nhỏ hơn giới hạn của khách hàng.

Giới hạn kiểm soát cũng chỉ ra dữ liệu đo có khả năng nằm trong giới hạn đó hay không.

Khi vẽ biểu đồ kiểm soát (control chart), bạn đừng nhầm lẫn hai khái niệm này nhé.

Các lưu ý khi vẽ biểu đồ kiểm soát (control chart)

 • USL và LSL không đưa vào biểu đồ kiểm soát.
 • Nên thu thập dữ liệu cho một biểu đồ kiểm soát theo thứ tự sản xuất (theo ngày, giờ…)
 • Chọn biểu đồ kiểm soát phù hợp với dữ liệu
 • Hiểu cách đọc và cách đánh giá biểu đồ kiểm soát

Các loại biểu đồ kiểm soát

Có 7 loại biểu đồ kiểm soát được chia thành 2 nhóm

Nhóm 1: dữ liệu liên tục (dữ liệu thu được bằng các đo). Gồm các biểu đồ

 • I-MR hoặc X-MR
 • Xbar-R
 • Xbar-S

Sự khác biệt trong nhóm này là số mẫu thu được trong 1 nhóm hay 1 ngày.

Ví dụ:

Số ngày đo dữ liệu Số dữ liệu thu trong 1 ngày Loại biểu đồ
30 1 I-MR hoặc X-MR
30 2-9 Xbar-R
30 >10 Xbar-S

Nhóm 2: dữ liệu rời rạc (dữ liệu thu được bằng cách đếm). Gồm các biểu đồ

 • c chart
 • p chart
 • u chart
 • np chart

Cần đào tạo, tư vấn về 7 công cụ thống kê, kaizen, cải tiến năng suất chất lượng.

Mời gọi 0919 099777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm cách vẽ biểu đồ I-MR/X-MR

Công thức tính toán control chart- tải