Chuẩn bị gì trước khi triển khai phần mềm ERP

Chuẩn bị gì trước khi triển khai phần mềm ERP. Doanh nghiệp cần thực hiện một loạt các bước chuẩn bị để đảm bảo...

Chuẩn hoá quy trình trước khi chuyển đổi số

Chuẩn hoá quy trình là hoạt động cần phải chuẩn bị trước khi chuyển đổi số. Nếu không muốn các phần mềm đã thiết...

Những khó khăn thường gặp trong chuyển đổi số

  Khó khăn thường gặp trong chuyển đổi số là thay đổi thói quen. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là nhận thức...

Xây dựng phần mềm ERP đã là chuyển đổi số chưa

Xây dựng phần mềm  ERP đã là chuyển đổi số chưa. ERP là tin học hóa các quy trình của doanh nghiệp làm cho...

Cuộc cách mạng chuyển đổi số

Cuộc cách mạng chuyển đổi số. Ba cuộc cách mạng trước đây là cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa. Tức là...

Chuyển đổi số là gì

Chuyển đổi số là gì. Chuyển đổi số là số hóa các hoạt động của tổ chức. Chuyển đổi số là thay đổi quy...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777