PAS-96-2017

PAS 96:2017 hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm

PAS 96:2017 - Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm và thức uống khỏi tấn công có chủ ý Bảng tiếng  Việt do...
FSSC 2200 V5

FSSC 22000 phiên bản 5 tiếng Việt pdf download

  FSSC 22000 phiên bản 5 tiếng Việt Xem những thay đổi chính của FSSC 22000 phiên bản 6.0 Phần 2 - Những yêu cầu cho tổ...

ISO 15189:2012 |tư vấn phòng xét nghiệm ye tế

ISO 15189:2012  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y  tế TCVN ISO...

TCVN ISO/TS 22002-1: 2013

TCVN ISO/TS 22002-1:2013 ISO/TS 22002-1:2009 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM - PHẦN 1: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TCVN ISO/TS 22002-1:2013 hoàn toàn tương...

Bảng kiểm cho quá trình cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm từng bước...

BẢNG KIỂM CHO QUÁ TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Để phù hợp với chức năng cốt lõi của WHO về thiết lập...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777