PAS 96:2017 hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm

2389

PAS 96:2017 – Hướng dẫn bảo vệ và phòng vệ thực phẩm và thức uống khỏi tấn công có chủ ý

Bảng tiếng  Việt do Công ty Trí Phúc dịch

Bản này thay thế cho PAS 96:2014

Mục đích của PAS 96:2017

Hướng dẫn những nhà quản lý kinh doanh thực phẩm thông qua các tiếp cận và những quy trình để hoàn thiện khả năng phục hồi của chuỗi cung cấp đối với gian lận hoặc các hình thức tấn công khác.

Điều này nhằm đảm bảo tính xác thực và an toàn thực phẩm bằng cách giảm thiểu cơ hội tấn công và giảm thiểu hậu quả của một cuộc tấn công thành công.

PAS 96 mô tả

  • Đánh giá đe dọa và Các điểm kiểm soát tới hạn (TACCP).
  • Giải thích quy trình TACCP

Trọng tâm của PAS 96

Bảo vệ tính toàn vẹn và lành mạnh của thực phẩm và cung cấp thực phẩm.

Bất kỳ kẻ tấn công có chủ định, cho dù bên trong công ty thực phẩm hoặc chuỗi cung cấp của nó hoặc bên ngoài hoặc cả hai, có khả năng  cố gắng trốn tránh các quy trình quản lý hàng ngày.

Nó sẽ giúp các công ty thực phẩm giảm thiểu mỗi một mối đe dọa, nhưng cách tiếp cận cũng có thể được sử dụng cho các đe dọa kinh doanh khác.

Cần tư vấn về FSSC 22000, ISO 22000 mời liên hệ

Tel 0919 099 777

 Tải PAS 96:2017 tại đây

Tải bản tiếng Anh/English tại đây

Xem thêm bài viết về an toàn thực phẩm