khử nhiễm

Khử nhiễm phòng xét nghiệm

Khử nhiễm phòng xét nghiệm là  tất cả các quá trình loại bỏ, tiêu diệt vi sinh vật, loại bỏ hay trung hòa các...
Biểu đồ histogram ngoại kiểm

Đọc kết quả ngoại kiểm RIQAS

Ngoại kiểm là yêu cầu bắt buộc các phòng xét nghiệm phải tham gia định kỳ. Hiểu và biết cách đọc kết quả ngoại...
ngoai kiem

Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Mục tiêu quan trọng của ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm (External quality assessement -EQA) hay còn gọi ngoại kiểm là đánh giá...

Sự dụng hệ số biến thiên %CV trong xét nghiệm

Hệ số biến thiên trong xét nghiệm là thông số thường được dùng để xác nhận giá trị sử dụng và kiểm soát chất...

Lựa chọn mẫu nội kiểm trong xét nghiệm

Có rất nhiều sản phẩm nội kiểm được bán trên thị trường. Chọn mẫu nội kiểm thích hợp là yêu cầu cần phải xem...
chat thai nguy hai

Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện theo Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT  được ban hành ngày 31/12/205. Thông tư này đáp ứng các...

Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm

Theo TCVN 4470:2012 Thiết kế bệnh viện Đa Khoa. Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau Các khoa...

Tính độ không đảm bảo đo

Tính độ không đảm bảo đo là yêu cầu bắt buộc khi xác nhận giá trị sử dụng. Theo yêu cầu của ISO 17025...

Phân biệt quá trình và quy trình

Khi viết hệ thống tài liệu ISO hoặc đọc tài liệu về ISO bạn thường thấy các thuật ngữ quá trình, quy trình. Phân...

Quy trình thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm (SOPs)

Các bước chính trong xây dựng Quy trình thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm Lập kế hoạch xây dựng Phân công người biên...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777