ISO 15189:2022

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu về năng lực và đánh giá tương ứng đối với các phòng xét nghiệm...

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt

ISO 1589:2022 pdf Tiếng Việt  là bộ tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm y tế. Cấu trúc...

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 pdf

Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đã được cấu trúc lại, các yêu cầu quy định được sửa đổi hoàn toàn. Yêu cầu chất lượng và...

Tư vấn ISO 15189:2022

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 15189:2022 hoặc nâng cấp từ phiên bản ISO 15189:2012. Hãy để chúng...

Tìm hiểu các thay đổi trong ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189 đã xuất bản vào tháng 12 năm 2022 thành tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 . Tiêu chuẩn đã được cấu trúc...

Những thay đổi của ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 “Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực”. đã được ban hành ngày 6/12/2022 thay thế cho...

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm được sử dụng để tính toán, trình bày và biện luận kết quả. Cỡ mẫu hay số...

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng của phòng xét nghiệm dẫn đến kết quả không đạt. Sau đây là một số...
khử nhiễm

Khử nhiễm phòng xét nghiệm

Khử nhiễm phòng xét nghiệm là  tất cả các quá trình loại bỏ, tiêu diệt vi sinh vật, loại bỏ hay trung hòa các...
Biểu đồ histogram ngoại kiểm

Đọc kết quả ngoại kiểm RIQAS

Ngoại kiểm là yêu cầu bắt buộc các phòng xét nghiệm phải tham gia định kỳ. Hiểu và biết cách đọc kết quả ngoại...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777