Tư vấn ISO 15189:2022

Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 15189:2022 hoặc nâng cấp từ phiên bản ISO 15189:2012. Hãy để chúng...

Tìm hiểu các thay đổi trong ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189 đã xuất bản vào tháng 12 năm 2022 thành tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 . Tiêu chuẩn đã được cấu trúc...

Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189. Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải...

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng

Lỗi thường gặp khi ngoại kiểm tra chất lượng của phòng xét nghiệm dẫn đến kết quả không đạt. Sau đây là một số...

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm

  Kiểm soát chất lượng  là yêu cầu 5.6.1.  của ISO 15189:2012 Phòng xét nghiệm phải thiết kế các quy trình kiểm soát chất lượng xác nhận...

ISO 15189:2022

ISO 15189:2022 là tiêu chuẩn quốc tế về yêu cầu về năng lực và đánh giá tương ứng đối với các phòng xét nghiệm...

Chỉ số chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012

Mục đích của chỉ số chất lượng xét nghiệm Chỉ rõ hiệu quả của một quá trình thực hiện Xác định chất lượng của...

Những thay đổi của ISO 15189:2022

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2022 “Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực”. đã được ban hành ngày 6/12/2022 thay thế cho...

Xét nghiệm sinh hóa

Xét nghiệm sinh hóa và các vấn đề cần quan tâm,  1. Nguyên lý chung của xét nghiệm 2. Định nghĩa về sự tự động của...
Biểu đồ histogram ngoại kiểm

Đọc kết quả ngoại kiểm RIQAS

Ngoại kiểm là yêu cầu bắt buộc các phòng xét nghiệm phải tham gia định kỳ. Hiểu và biết cách đọc kết quả ngoại...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777