Sự dụng hệ số biến thiên %CV trong xét nghiệm

Hệ số biến thiên trong xét nghiệm là thông số thường được dùng để xác nhận giá trị sử dụng và kiểm soát chất...

Tính độ không đảm bảo đo

Tính độ không đảm bảo đo là yêu cầu bắt buộc khi xác nhận giá trị sử dụng. Theo yêu cầu của ISO 17025...
ngoai kiem

Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Mục tiêu quan trọng của ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm (External quality assessement -EQA) hay còn gọi ngoại kiểm là đánh giá...
Biểu đồ histogram ngoại kiểm

Đọc kết quả ngoại kiểm RIQAS

Ngoại kiểm là yêu cầu bắt buộc các phòng xét nghiệm phải tham gia định kỳ. Hiểu và biết cách đọc kết quả ngoại...

Quy trình thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm (SOPs)

Các bước chính trong xây dựng Quy trình thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm Lập kế hoạch xây dựng Phân công người biên...

Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm

Theo TCVN 4470:2012 Thiết kế bệnh viện Đa Khoa. Tiêu chuẩn thiết kế Phòng xét nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau Các khoa...

Biểu đồ Levey-Jennings

Biểu đồ Levey-Jennings là công cụ để kiểm soát chất lượng Theo yêu cầu 5.6.2.3. của ISO 15189 Phòng thí nghiệm phải có một quy...

Chỉ số chất lượng phòng xét nghiệm theo ISO 15189:2012

Mục đích của chỉ số chất lượng xét nghiệm Chỉ rõ hiệu quả của một quá trình thực hiện Xác định chất lượng của...

Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Nên chọn mấy mức nồng độ cho nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm? Đây là câu hỏi không phải khó hay có gì mới,...

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm

Các chỉ số thống kê trong ngoại kiểm được sử dụng để tính toán, trình bày và biện luận kết quả. Cỡ mẫu hay số...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777