Quy trình thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm (SOPs)

4180

Các bước chính trong xây dựng Quy trình thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm

 • Lập kế hoạch xây dựng
 • Phân công người biên soạn
 • Định dạng và thống nhất cách viết
 • Xem xét và chỉnh sửa
 • Phê duyệt
 • Đào tạo
 • Phân phối và triển khai
 • Sửa đổi bổ sung và lưu giữ

1.Lập kế hoạch

 • Xác định các quy trình cần viết dựa vào mục tiêu đạt được, sơ đồ công việc
 • Hợp các cán bộ liên quan để thống nhất công việc

2.Người biên soạn

 • Người tốt nhất để soạn thảo là người đang thực hiện công việc đó
 • Hoặc Người có kinh nghiệm năng lực thực hiện công việc đó

3.Định dạng và thống nhất cách viết

Theo quy định của quy trình kiểm soát tài liệu bao gồm

 • Trang bìa, mục lục
 • Các mục chính gồm mục đích, phạm vi, trách nhiệm, định nghĩa từ viết tắt, chuẩn bị mẫu, thiết bị, thuốc thử, nội dung thực hiện, tài liệu tham khảo, biểu mẫu/hồ sơ đính kèm.

4.Xem xét và chỉnh sửa

 • Gửi bn thảo cho nhóm xem xét trước khi tiến hành họp
 • Lấy ý kiến về các góp ý
 • Chỉnh sửa (nên thống nhất và chỉnh sửa trực tiếp trong cuộc hợp khi có thể để tránh mất thời gian)
 • Gửi bản chỉnh sửa

5.Phê duyệt

 • Gửi bản hoàn chỉnh cho người phê duyệt

6.Phân phối

Theo quy định của quy trình kiểm soát tài liệu, các phòng ban liên quan nào được nhận tài liệu nhằm mục đích thực hiện theo hướng dẫn hoặc tham khảo. Tránh phân phối đến nơi không liên quan.

Ghi chép vào hồ sơ phân phối

7.Đào tạo hoặc phổ biến

 • Đây là bước quan trọng vì quy trình chuẩn sẽ không hữu ích nếu nếu người thực hiện không hiểu rõ.
 • Chọn phương pháp đào tạo cá nhân hoặc nhóm (nên gửi nội dung cho người tham dự đọc trước)
 • Ghi chép vào hồ sơ đào tạo

8.Sửa đổi, bổ sung và lưu trữ

 • Khi phát hiện ra lỗi hoặc thay đổi các quy định thì phải sửa đổi tài liệu
 • Tài liệu ban hành được lưu trữ ở nơi người liên quan có thể sử dụng dễ dàng hoặc ngay tại nơi thực hiện công việc đó.
 • Cần có một bản gốc và một bản phân phối để đối chiếu trong trường hợp nghi ngờ.

Cần hỏi thêm hoặc tư vấn về ISO 15189 mời liên hệ Tel 0919 099 777

9. Hướng dẫn cách soạn thảo quy trình thao tác chuẩn trong phòng xét nghiệm

Nhấn vào ô vuông để xem trọn màn hình

[pdf-embedder url=”https://www.triphuc.com/wp-content/uploads/2019/10/huong-dan-xay-dung-quy-trinh-thao-tac-chuan-sop.pdf” title=”huong dan xay dung quy trinh thao tac chuan sop”]

Đọc thêm

Xét nghiệm sinh hóa và các vấn đề cần quan tâm

Quyết định 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh