ISO/IEC 17025:2017 bản Pdf Tiếng Việt, English

9094

ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Được ban hành lần đầu vào năm 1999 bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Organization for Standardization- ISO) và Ủy ban điện quốc tế (International Electrotechnical Commission), 2017 là phiên bản được ban hành năm 2017.

Các phòng thí nghiệm nào sẽ áp dụng ISO/IEC 17025

Lĩnh vực thử nghiệm cơ
Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử
Lĩnh vực thử nghiệm sinh học
Lĩnh vực thử nghiệm hoá học
Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng
Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ
Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường
Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

Cần tư vấn, đào tạo ISO 17025, xây dựng phòng thí nghiệm mời gọi 

Tel 0919 099777, Email: tuvandaotatotriphuc@gmail.com

Xem thêm Những điểm mới của ISO 17025:2017 so với phiên bản 2005

Xem thêm ISO/IEC 17025 là gì

Xem thêm những người sửa đổi ISO 17025:2017 nói gì

Các nội dung của ISO/IEC 17025:2017

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Yêu cầu chung

4.1  Tính khách quan

4.2  Bảo mật

5  Yêu cầu về cơ cấu

6  Yêu cầu về nguồn lực

6.1  Yêu cầu chung

6.2  Nhân sự

6.3  Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường

6.4  Thiết bị

6.5  Liên kết chuẩn đo lường

6.6  Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp

7  Yêu cầu về quá trình

7.1  Xem xét yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng

7.2  Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

7.3  Lấy mẫu

7.4  Xử lý đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn

7.5  Hồ sơ kỹ thuật

7.6  Đánh giá độ không đảm bảo đo

7.7  Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả

7.8  Báo cáo kết quả

7.9  Khiếu nại

7.10  Công việc không phù hợp

7.11  Kiểm soát dữ liệu – Quản lý thông tin

8  Yêu cầu hệ thống quản lý

8.1  Các lựa chọn

8.2  Tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

8.3  Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý (Lựa chọn A)

8.4  Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)

8.5  Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội (Lựa chọn A)

8.6  Cải tiến (Lựa chọn A)

8.7  Hành động khắc phục (Lựa chọn A)

8.8  Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)

8.9  Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)

Phụ lục A (tham khảo) Liên kết chuẩn đo lường

Phụ lục B (tham khảo) Các lựa chọn đối với hệ thống quản lý

Thư mục tài liệu tham khảo

[pdf-embedder url=”https://www.triphuc.com/wp-content/uploads/2019/10/ISO-17025-2017.pdf” title=”ISO 17025-2017″]

Giới thiệu sơ lược về ISO 17025- Bài 1

Bài 2- 4.1 Yêu cầu tính khách quan-impartiality

Bài 3: Bảo mật thông tin

 

tải tài liệu tại đây