Chứng nhận FSSC 22000

Chứng nhận  FSSC 22000 là gì. FSSC là viết tắt của food safety system certification. FSSC 22000 là chứng nhận được tạo ra bởi Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm. Dựa trên các tiêu chuẩn ISO 22000 nhưng có nhiều điểm...

FSSC 2000 phiên bản mới nhất

FSSC 22000 phiên bảng mới nhất được ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2020 là FSSC 22000 phiên bản 5.1 được  áp dụng vào ngày 1/04/2021. Lý do thay đổi FSSC 22000 phiên bản...

FSSC 22000

FSSC 22000 là gì. Là viết tắt của food safety system certification. FSSC 22000 là chứng nhận được tạo ra bởi Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm. Dựa trên các tiêu chuẩn ISO 22000 nhưng hoàn toàn khác vì nó...
hướng dẫn xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

Hướng dẫn xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

Văn hóa an toàn thực phẩm là cách mà mọi người trong công ty suy nghĩ và hành động đảm bảo thực phẩm họ làm ra là an toàn. Nói một cách dễ hiểu...

Kiến thức an toàn thực phẩm

Đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm sẽ giúp chủ cơ sở và những người trực .tiếp tiếp xúc với thực phẩm có được những kiến thức cơ bản về an toàn vệ...

Phân biệt Validation và Verification

Xác nhận, xác thực hoặc xác nhận giá trị sử dụng (Validation) và thẩm tra, thẩm định, xác minh (Verification) có vẻ tương tự. Cả hai đều là một phần của Nguyên tắc HACCP...

Mẫu kế hoạch phòng vệ thực phẩm

  Kế hoạch phòng vệ thực phẩm là yêu cầu phải thực hiện khi áp dụng các tiêu chuẩn FSSC 22000. Đây là một ví dụ về mẫu kế hoạch phòng vệ thực phẩm. Quy định...

FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm

FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm bao gồm xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và phân tích mối nguy. Nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sản...

FSSC là gì

  FSSC 22000 là gì. Là viết tắt của food safety system certification. FSSC 22000 là chứng nhận được tạo ra bởi Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm. Dựa trên các tiêu chuẩn ISO 22000 nhưng hoàn toàn khác vì...
các bước đánh giá nội bộ

Các bước đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ  là yêu cầu bắt buộc của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các phát hiện đánh giá dẫn đến sự cải thiện lớn về hiệu lực và hiệu...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777