FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm

FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm bao gồm xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và phân tích mối nguy. Nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sản...

FSSC là gì

  FSSC 22000 là gì. Là viết tắt của food safety system certification. FSSC 22000 là chứng nhận được tạo ra bởi Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm. Dựa trên các tiêu chuẩn ISO 22000 nhưng hoàn toàn khác vì...
các bước đánh giá nội bộ

Các bước đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ  là yêu cầu bắt buộc của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các phát hiện đánh giá dẫn đến sự cải thiện lớn về hiệu lực và hiệu...

Các yêu cầu của FSSC 22000

Các doanh nghiệp đang có dự định xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm để xuất khẩu. Các yêu cầu của FSSC 22000 là các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000 và tiêu...

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 pdf tiếng Việt

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 đã được Ủy ban Codex Alimentarius thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2020. Trong bản cập nhật được đăng trên trang web của FAO. Quy tắc thực hành...

Chuỗi thực phẩm – food chains

Chuỗi thực phẩm là trình tự các giai đoạn và hoạt động liên quan đến sản xuất,. chế biến, phân phối, bảo quản và sử dụng thực phẩm, .thành phần của thực phẩm đó,...

Những thay đổi chính của FSSC 22000 Phiên bản 5.1

Tháng 5/2019 tiêu chuẩn FSSC 22000 phiên bản 5 đã được cập nhật. Ngày 3 tháng 11 năm 2020. FSSC 22000 phiên bản 5.1 được ban hành và chính thức áp dụng vào ngày...

FSSC 22000 phiên bản 5.1 – Tiếng Việt

  Tháng 5/2019 FSSC 22000 phiên bản 5 đã được cập nhật. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, FSSC 22000 phiên bản 5.1 được ban hành và chính thức áp dụng vào ngày 1/04/2021. Lý do...
tieu chuan HACCP

Tiêu chuẩn HACCP

Tiêu chuẩn HACCP, Từ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn). HACCP là gì Là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống...

Thực phẩm Halal

  Halal theo tiếng Ả rập có nghĩa là hợp pháp hay hợp quy (được phép) chỉ về quy chuẩn tôn giáo mang tính phù hợp về chuẩn mực và giá trị của đạo Hồi, sự hợp pháp ở đây...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777