hướng dẫn xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

Hướng dẫn xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm

Văn hóa an toàn thực phẩm là cách mà mọi người trong công ty suy nghĩ và hành động đảm bảo thực phẩm họ làm ra là an toàn. Nói một cách dễ hiểu...

Kiến thức an toàn thực phẩm

Đào tạo kiến thức an toàn thực phẩm sẽ giúp chủ cơ sở và những người trực .tiếp tiếp xúc với thực phẩm có được những kiến thức cơ bản về an toàn vệ...

Phân biệt Validation và Verification

Xác nhận, xác thực hoặc xác nhận giá trị sử dụng (Validation) và thẩm tra, thẩm định, xác minh (Verification) có vẻ tương tự. Cả hai đều là một phần của Nguyên tắc HACCP...

Mẫu kế hoạch phòng vệ thực phẩm

  Kế hoạch phòng vệ thực phẩm là yêu cầu phải thực hiện khi áp dụng các tiêu chuẩn FSSC 22000. Đây là một ví dụ về mẫu kế hoạch phòng vệ thực phẩm. Quy định...

FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm

FSSC 22000 cho bao bì thực phẩm bao gồm xây dựng một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và phân tích mối nguy. Nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sản...

FSSC là gì

  FSSC 22000 là gì. Là viết tắt của food safety system certification. FSSC 22000 là chứng nhận được tạo ra bởi Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm. Dựa trên các tiêu chuẩn ISO 22000 nhưng hoàn toàn khác vì...
các bước đánh giá nội bộ

Các bước đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ  là yêu cầu bắt buộc của Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các phát hiện đánh giá dẫn đến sự cải thiện lớn về hiệu lực và hiệu...

Các yêu cầu của FSSC 22000

Các doanh nghiệp đang có dự định xây dựng hệ thống an toàn thực phẩm để xuất khẩu. Các yêu cầu của FSSC 22000 là các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000 và tiêu...

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 pdf tiếng Việt

Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 đã được Ủy ban Codex Alimentarius thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2020. Trong bản cập nhật được đăng trên trang web của FAO. Quy tắc thực hành...

Chuỗi thực phẩm – food chains

Chuỗi thực phẩm là trình tự các giai đoạn và hoạt động liên quan đến sản xuất,. chế biến, phân phối, bảo quản và sử dụng thực phẩm, .thành phần của thực phẩm đó,...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777