DỊCH VỤ TƯ VẤN

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số Hotline: 0919 099 777 để được tư vấn nhanh nhất!

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 15189

Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế

Tư vấn ISO 13485

Trang thiết bị y tế

Tư vấn ISO 14001

ISO 14001

ISO 17025

Hệ thống quản lý chất lượng phòng

FSSC 22000

Hệ thống an toàn thực phẩm

Dịch vụ đánh giá nội bộ

Đánh giá nội bộ

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

GMP

Hệ thống quản lý sản xuất tốt

ISO 22000

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tư vấn chuyển đổi số

Tư vấn chuyển đổi số

HACCP

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tư vấn tổ chức và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

Tư vấn cải tiến năng suất chất lượng

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

 

Xây dựng mô hình quản lý doanh nghiệp dựa trên hệ thống quản lý chất lượng
toàn diện cho các phòng ban tạo thành mắc xích hoạt động đồng bộ và hiệu quả
  • Cơ cấu tổ chức hiện tại
  • Trách nhiệm quyền hạn của mỗi phòng ban, của từng chức danh trong doanh nghiệp
  • Các nội quy, quy định, quy trình, hướng dẫn đã ban hành
  • Các công cụ quản trị, kiểm soát nội bộ
  • Các chiến lược, kế hoạch, mục tiêu
  • Quy mô hoạt động, mô hình doanh nghiệp

0919 099 777