Tư vấn ISO 14001

ISO 14001 là gì

Là hệ thống quản lý Môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng

Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp xác định rõ vai trò quan trọng của môi trường. Cũng như những rủi ro từ môi trường mang lại.  Từ đó nhận thức được môi trường như là một phần hoạt động của Tổ chức.

Cam kết ngăn ngừa ô nhiễm môi trường là điều kiện bắt buộc trong Tiêu chuẩn này, vì vậy việc đạt được Chứng nhận ISO 14001 sẽ có tác dụng rất tốt trong việc quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp thân thiện

Các tổ chức có thể thực hiện ISO 45001

Áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình một cách có hệ thống, đóng góp cho trụ cột môi trường phát triển bền vững

Không phân biệt loại hình và quy mô.

Lợi ích khi thực hiện ISO 14001

 • Tiết kiệm chi phí về rác thải, tái chế và tiêu thụ.
 • Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý phát sinh, và từ đó có thể giảm chi phí bảo hiểm.
 • Nâng cao thương hiệu, tạo ưu thế hơn các đối thủ khi thầu các dự án kinh doanh mới.
 • Minh chứng về cam kết trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình xin cấp các loại giấy phép.

Vì sao chọn chúng tôi để tư vấn ISO 14001

 1. Tư vấn trọn gói từ đào tạo, thiết lập hệ thống đến chọn đơn vị chứng nhận.
 2. Đào tạo kiến thức, xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về ISO 14001 cho tất cả các phòng ban liên quan
 3. Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận.
 4. Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 5. Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 6. Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 7. Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 8. Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm
 9. Trong quá trình tư vấn và cả sau đánh giá chứng nhận chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

Các bước triển khai thực hiện ISO 14001

Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng , báo cáo và lập kế hoạch triển khai

Bước 2: Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn

Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn

Bước 4: Ban hành hệ thống tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn

Bước 5: Phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và các yêu cầu toàn công ty

Bước 6: Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Bước 7: Thực hiện đánh giá nội bộ

Bước 8: Họp xem xét của lãnh đạo

Bước 9: Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến sau đánh giá nội bộ

Bước 10: Đánh giá sơ bộ và hướng dẫn thủ tục mời đơn vị đánh giá chứng nhận

Cần tư vấn đào tạo ISO 14001 mời gọi 0919 099 777

Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Xem thêm giới thiệu công ty