ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 Là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng.
Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Vì sao phải thực hiện ISO 9001

Hầu hết các doanh nghiệp quản trị chủ yếu dựa vào kết quả tài chính, nghĩa là, lợi nhuận là chỉ tiêu cao nhất, lợi nhuận được tạo ra do giảm chi phí và tăng doanh thu. Do vậy nhiều doanh nghiệp chỉ chú ý đến giảm chi phí, tăng doanh thu mà chưa thực sự quan tâm đến lợi ích của khách hàng, nên mối liên hệ với thị trường rất lỏng lẻo, khó kiểm soát, không ổn định.

Trong khi đó, ISO 9001 lại khuyến cáo các doanh nghiệp quản trị dựa vào kiểm soát quá trình bằng thống kê. Nghĩa là việc thống kê lợi nhuận đem lại từ khách hàng trung thành, thường xuyên, từ đó việc hoạch định chiến lược dễ dàng hơn. Theo cách này thì lãnh đạo phải biết ủy quyền, rồi huấn luyện và hỗ trợ để nhân viên tự kiểm soát được công việc, do đó phát huy được tối đa nguôn lực của doanh nghiệp.

Lợi ích mang lại khi thực hiện ISO 9001

 Với “Hệ thống đơn giản, gọn nhẹ, chặt chẽ, hiệu quả quản lý càng cao” giúp doanh nghiệp:

 • Thỏa mãn khách hàng, thu hút và tăng lượng khách hàng.
 • Giảm thiểu các chi phí vận hành - thông qua việc nhận diện các quá trình, phân bổ các nguồn lực tối thiểu cho các quá trình và thiết lập mối tương tác hợp lý phù hợp với tổ chức, giữa các quá trình đó.
 • Cải tiến các mối quan hệ nhà đầu tư - bao gồm nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.
 • Phù hợp luật pháp - bằng việc hiểu thấu các qui định, luật pháp tác động như thế nào lên tổ chức và khách hàng.
 • Cải tiến việc quản lý rủi ro - thông qua việc nhận diện, truy tìm nguyên nhân gốc rễ của các rủi ro và đưa ra những hành động phù hợp với mô hình của tổ chức để loại bỏ chúng một cách có hiệu quả.
 • Chứng minh khả năng uy tín của doanh nghiệp - bằng việc thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận.
 • Khả năng chiến thắng các doanh nghiệp khác đặc biệt khi các qui định mua hàng yêu cầu chứng nhận như điều kiện để cung cấp
 • Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào,kiểm soát được nhà cung ứng
 • Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng.
 • Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng vị trí công việc

Những doanh nghiệp nào cần thực hiện ISO 9001

Bất cứ tổ chức nào cũng cần có ISO 9001, là vì

 • Lãnh đạo
 • Tổ chức hướng vào khách hàng
 • Sự tham gia của mọi người
 • Bảo đảm phương pháp tiếp cận quá trình
 • Phương pháp tiếp cận hệ thống
 • Quyết định dựa trên dữ kiện thực tế
 • Cải tiến liên tục
 • Quan hệ lợi ích song phương với nhà cung ứng

Kế hoạch tư vấn ISO 9001

 • Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng của đơn vị: Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng và thực trạng hệ thống quản lý chất lượng  đang được thực hiện tại đơn vị. Lập kế hoạch triển khai tư vấn
 • Bước 2: Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001
 • Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Bước 4: Ban hành hệ thống tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Bước 5: Phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và các yêu cầu toàn công ty
 • Bước 6: Đào tạo đánh giá viên nội bộ
 • Bước 7: Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Bước 8: Họp xem xét của lãnh đạo
 • Bước 9: Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến sau đánh giá nội bộ
 • Bước 10: Đánh giá sơ bộ ISO 9001và hướng dẫn thủ tục mời đơn vị đánh giá chứng nhận
 • Bước 11: Đánh giá chứng nhận ISO 9001

Vì sao chọn chúng tôi

 • Tư vấn trọn gói từ đào tạo, thiết lập hệ thống, đánh giá chứng nhận.
 • Đào tạo kiến thức, xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về ISO 9001 cho tất cả các phòng ban
 • Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận.
 • Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 • Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 • Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 • Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 • Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm
 • Trong quá trình tư vấn và cả sau đánh giá chứng nhận chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

0919 099 777