ISO 15189 là gì

ISO 15189 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm chuyên ngành cho lĩnh vực thử nghiệm y tế. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên các yêu cầu của ISO 9001:2000 về hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu của ISO/IEC 17025 về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, ngoài ra bổ sung thêm các yêu cầu riêng về đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực thử nghiệm y tế.

Vì sao phải thực hiện ISO 15189

Xét nghiệm y tế là một khâu quan trọng trong quá trình chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189 sẽ giúp đảm bảo cung cấp kết quả xét nghiệm một cách chính xác và tin cậy, làm cơ sở để thúc đẩy việc thừa nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám và điều trị bệnh nhân.

Lợi ích mang lại khi thực hiện ISO 15189

 • Nâng cao tính chính xác, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế;
 • Nâng cao năng lực quản lý về chất lượng của các PTN y tế;
 • Tạo điều kiện để các bệnh viên, cơ sở y tế xem xét, sử dụng kết quả xét nghiệm của nơi khác.
 •  Là cơ sở tin cậy cho các hoạt động giám định sức khỏe, pháp y.

Những cơ quan, tổ chức nào cần thực hiện ISO 15189

 • Phòng/cơ sở xét nghiệm tại các bệnh viện;
 • Cơ quan quản lý dùng để đánh giá năng lực của phòng/cơ sở xét nghiệm y tế;
 • Tổ chức công nhận dùng để đánh giá, công nhận năng lực của phòng/cơ sở xét nghiệm y tế

Kế hoạch tư vấn ISO 15189

 • Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng  hệ thống quản lý chất lượng  đang được thực hiện tại đơn vị và lập kế hoạch triển khai tư vấn
 • Bước 2: Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn
 • Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn
 • Bước 4: Ban hành hệ thống tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn
 • Bước 5: Phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và các yêu cầu
 • Bước 6: Đào tạo đánh giá viên nội bộ
 • Bước 7: Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Bước 8: Họp xem xét của lãnh đạo
 • Bước 9: Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến sau đánh giá nội bộ
 • Bước 10: Đánh giá sơ bộ và hướng dẫn thủ tục mời đơn vị đánh giá chứng nhận
 • Bước 11: Rà soát, thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết cho đánh giá chính thức

Vì sao chọn chúng tôi

 • Tư vấn trọn gói từ đào tạo, thiết lập hệ thống, đánh giá chứng nhận.
 • Đào tạo kiến thức, xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về ISO 15189 cho tất cả các phòng ban
 • Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận.
 • Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 • Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 • Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 • Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 • Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm
 • Trong quá trình tư vấn và cả sau đánh giá chứng nhận chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.
tải tcvn 15189

0919 099 777