Tư vấn ISO 45001

Tư vấn ISO 45001

ISO 45001 là gì

Là hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp – Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng

Tiêu chuẩn này thiết lập một quá trình hiệu quả để cải tiến an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nó được thiết lập để giúp đỡ các tổ chức thuộc nhiều quy mô và ngành nghề khác nhau. Đồng thời, tiêu chuẩn quốc tế mới này cũng được mong đợi sẽ giúp giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên toàn thế giới.

Các tổ chức có thể thực hiện ISO 45001

Áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro an toàn (kể cả các khiếm khuyết hệ thống).

Không phân biệt loại hình và quy mô.

Lợi ích khi thực hiện ISO 45001

 • Cung cấp và hoàn thiện một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên và các cá nhân chuyên trách khác
 • Lập hồ sơ cho một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên và các bên hữu quan khác
 • Liên tục hoàn thiện các tổ chức thông qua mô hình PDCA
 • Bao hàm tổng thể các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Động viên nhân viên thông qua hoạt động tham gia và phản hồi thông tin
 • Tạo điều kiện lập hồ sơ đạo đức doanh nghiệp: an toàn và đáng tin cậy để thể hiện trước các khách hàng, nhà cung ứng, các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư dưới hình thức chứng nhận theo tiêu chuẩn

Vì sao chọn chúng tôi để tư vấn ISO 45001

 1. Tư vấn trọn gói từ  đào tạo, thiết lập hệ thống đến chọn đơn vị  chứng nhận.
 2. Đào tạo kiến thức, xây dựng hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ về ISO 45001 cho tất cả các phòng ban liên quan
 3. Hỗ trợ đánh giá nội bộ và cải tiến 3 năm kể từ khi đạt giấy chứng nhận.
 4. Chúng tôi có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với điều kiện làm việc của doanh nghiệp, có thể làm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật
 5. Giảm chi phí tư vấn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập.
 6. Các điều kiện như qui mô, trình độ quản lý, thời gian tư vấn có thể thay đổi phí tư vấn.
 7. Đảm bảo chi phí tư vấn không cao hơn bất cứ đơn vị tư vấn nào khác.
 8. Chúng tôi cam kết không nhận tư vấn cho các lĩnh vực mà chuyên gia chúng tôi không có kinh nghiệm
 9. Trong quá trình tư vấn và cả sau đánh giá chứng nhận chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp về nhân sự, tài liệu, mẫu biểu, tích hợp hệ thống, nâng cấp phiên bản.

Các bước triển khai thực hiện ISO 45001

Bước 1: Khảo sát đánh giá thực trạng , báo cáo và lập kế hoạch triển khai

Bước 2: Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn

Bước 3: Hướng dẫn soạn thảo tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn

Bước 4: Ban hành hệ thống tài liệu ứng dụng theo tiêu chuẩn

Bước 5: Phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và các yêu cầu toàn công ty

Bước 6: Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Bước 7: Thực hiện đánh giá nội bộ

Bước 8: Họp xem xét của lãnh đạo

Bước 9: Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến sau đánh giá nội bộ

Bước 10: Đánh giá sơ bộ và hướng dẫn thủ tục mời đơn vị đánh giá chứng nhận

Cần tư vấn ISO 45001 mời gọi 0919 099 777

Xem thêm giới thiệu công ty