Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì

1343

ISO 17025 là gì

Tiêu chuẩn viết đúng là ISO/IEC 17025:2017 được ban hành lần đầu vào năm 1999 bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Organization for Standardization- ISO) và Ủy ban điện quốc tế (International Electrotechnical Commission), 2017 là phiên bản được ban hành năm 2017.

Tên của tiêu chuẩn là “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

Tải tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại đây

Tư vấn ISO 17025- Công ty Trí Phúc

ISO 17025 là gì và có ý nghĩa thế nào

Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn  đang áp dụng một hệ thống chất lượng, có năng lực kĩ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

Trong nhiều trường hợp, các nhà cung cấp, cơ quan chức năng sẽ không chấp nhận kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn từ nơi cấp kết quả không được công nhận ISO/IEC 17025.

Các lĩnh vực công nhận phòng thử nghiệm  gồm:

Lĩnh vực thử nghiệm cơ
Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử
Lĩnh vực thử nghiệm sinh học
Lĩnh vực thử nghiệm hoá học
Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng
Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ
Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường
Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

Các phiên bản của ISO/IEC 17025

Phát hành vào các năm 1999, 2005, 2017.

Thay đổi đáng kể nhất giữa phiên bản năm 1999 và 2005 là sự nhấn mạnh vào trách nhiệm của quản lý cấp cao, yêu cầu liên tục cải tiến hệ thống quản lý, phù hợp với ISO 9001:2000. Phiên bản 2005 có 5 mục, chia làm hai yêu cầu quản lý và kỹ thuật.

Cấu trúc của phiên bản 2017 phù hợp với cấu trúc của ISO 9001:2015, không còn chia theo yêu cầu quản lý và kỹ thuật nữa mà tập trung vào rủi ro quá trình.

Thêm thông tin hoặc cần tư vấn về ISO/IEC 17025, chuyển đổi từ phiên bản 2005 sang 2017 vui lòng liên hệ Tel 0919 099 777.

Xem video về ích lợi và các yêu cầu của ISO/IEC 17025

Nguồn Video: www.iso-consultants.com