ISO 6887-1:2017 pdf- Preparation of test samples

2086

ISO 6887-1:2017

Microbiology of the food chain.

Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological exammination.

Part 1:

General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions.

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật.

Phần 1: các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân.

Lời giới thiệu

Do tính đa dạng của thực phẩm và thức ăn chăn nuôi nên phương pháp này có thể không thích hợp đến từng chi tiết cho từng sản phẩm cụ thể.

Trong trường hợp này, có thể sử dụng các phương pháp khác đặc trưng cho từng sản phẩm, nếu hoàn toàn chỉ vì lý do kỹ thuật.

Tuy nhiên, cần cố gắng áp dụng phương pháp này khi có thể.

Khi tiêu chuẩn này được soát xét tiếp thì cần phải tính đến mọi thông tin liên quan đến phạm vi mà phương pháp đếm đĩa này phải tuân theo.

Các nguyên nhân gây sai lệch so với phương pháp trong trường hợp các sản phẩm cụ thể.

Việc hài hòa các phương pháp thử có thể không thực hiện được ngay.

Đối với một vài nhóm sản phẩm có thể tồn tại các tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn quốc gia mà không phù hợp với tiêu chuẩn này.

Trong trường hợp sẵn có tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm cần thử nghiệm thì phải tuân theo tiêu chuẩn đó.

Hy vọng rằng khi các tiêu chuẩn như thế được soát xét, thì chúng phải được sửa đổi để phù hợp với tiêu chuẩn này, sao cho cuối cùng chỉ còn các sai lệch với phương pháp đếm đĩa này là các lý do kỹ thuật được thừa nhận.

Nếu bạn cần hỏi thêm hoặc tư vấn về ISO 17025 vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

Email:  tuvandaotaotriphuc@gmail.com hoặc

Tel 0919099777

Đọc thêm ISO 16887-1:1999 bản tiếng Việt tại đây

Xem  ISO 6887-1:2017 bản tiếng Anh bên dưới. Nhấn vào ô vuông để phóng to màn hình.