ISO 6887-2:2017 pdf – Microbiology of the food chain

1362

ISO 6887-2:2017

Microbiology of the food chain- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological exammination.

Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật

Phần 2: các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thịt và mẫu sản phẩm thịt

CẢNH BÁO 

Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác nguy hiểm. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho thịt tươi, thịt nguyên liệu, thịt chế biến, thịt gia cầm và các sản phẩm của chúng:

–  Ướp lạnh hoặc đông lạnh;

–  Ướp muối hoặc lên men;

–  Xay nhỏ hoặc nghiền nhỏ;

–  Chế biến sẵn;

– Món ăn sơ chế hoặc món ăn từ thịt gia cầm;

–  Thịt khô hoặc hun khói ở các độ khô khác nhau;

–  Cao thịt cô đặc;

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm sau đây mà phần kiểm tra vi sinh vật đã được quy định trong các tiêu chuẩn khác:

–  Sản phẩm đồ hộp;

Nếu bạn cần hỏi thêm hoặc tư vấn về ISO 17025 vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

Email:  tuvandaotaotriphuc@gmail.com hoặc

Tel 0919099777

Đọc thêm ISO 6887-2:2003  bản tiếng Việt tại đây

Xem thêm ISO 6887-1:2017 tại đây 

Xem  ISO 6887-2:2017 bản tiếng Anh bên dưới. Nhấn vào ô vuông để phóng to màn hình.