Tại sao phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm

54

 

Tại sao phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phụ thuộc vào độ chính xác của xét nghiệm và tính kịp thời của báo cáo. Nếu kết quả được cung cấp không chính xác, hậu quả có thể rất đáng kể, bao gồm:

  • Chuẩn đoán sai
  • Chậm trễ cứu chữa cho bệnh nhân
  • Xét nghiệm chẩn đoán bổ sung không cần thiết.

Những hậu quả này dẫn đến tăng chi phí về thời gian. Đôi khi dẫn đến kết quả điều trị kém cho bệnh nhân.

Để đạt được mức độ chính xác và độ tin cậy cao nhất. Điều cần thiết là phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tốt nhất có thể.

Khi thực hiện các phép đo, luôn có một mức độ không chính xác nào đó. Do các yếu tố ngẫu nhiên từ thiết bị, hóa chất, con người, phương pháp, thao tác, môi trường. Vì thế, giảm mức độ thiếu chính xác càng nhiều càng tốt.

Kết quả xét nghiệm phải chính xác và kịp thời thì mới gọi là kết quả chất lượng.

Phòng xét nghiệm là một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều bước hoạt động và nhiều người. Sự phức tạp của hệ thống đòi hỏi nhiều quy trình phải được thực hiện đúng cách. Do đó, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giúp phòng xét nghiệm hoạt động hiệu quả.

Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm gồm những gì

Hệ thống quản lý chất lượng có thể được định nghĩa là “các hoạt động phối hợp để chỉ đạo và kiểm soát một tổ chức về chất lượng”.

Định nghĩa này được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và Viện Tiêu chuẩn Phòng xét nghiệm và Lâm sàng (CLSI) sử dụng. Cả hai nhóm đều là các tổ chức tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được quốc tế công nhận.

Có nhiều quy trình được thực hiện trong phòng xét nghiệm. Mỗi quy trình này phải được thực hiện chính xác để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của thử nghiệm. Một lỗi trong bất kỳ phần nào cũng có thể tạo ra kết quả xét nghiệm kém. Cần có một phương pháp phát hiện lỗi ở mỗi giai đoạn xét nghiệm nếu muốn đảm bảo chất lượng

Tiêu chuẩn ISO nhóm các quy trình của phòng xét nghiệm thành các hạng mục trước xét nghiệm, trong khi xét nghiệ và sau xét nghiệm.

Nhóm 3 quá trình này bắt đầu từ yêu cầu của bệnh nhân và kết thúc bằng việc báo cáo và giải thích kết quả.

Khi tất cả các quy trình trong phòng xét nghiệm được tổ chức thành một cấu trúc dễ hiểu thì cơ hội đảm bảo rằng tất cả đều được quản lý phù hợp sẽ tăng lên.

Mô hình chất lượng gồm 12 yếu tố cần thiết của hệ thống chất lượng

Là một tập hợp các hoạt động phối hợp đóng vai trò là nền tảng cho quản lý chất lượng.

Tổ chức

Việc đảm bảo độ chính xác trong suốt quá trình thực hiện công việc phụ thuộc vào việc quản lý tốt tất cả các yếu tố cần thiết về chất lượng.

Cơ cấu và quản lý phòng xét nghiệm phải được tổ chức sao cho có thể thiết lập và thực hiện các chính sách chất lượng. Phải có một cơ cấu tổ chức hỗ trợ mạnh mẽ. Cam kết của ban quản lý là rất quan trọng và phải có cơ chế thực hiện và giám sát.

Nhân viên

Nguồn lực phòng xét nghiệm quan trọng nhất là đội ngũ nhân viên có năng lực. Hệ thống quản lý chất lượng đề cập đến nhiều yếu tố về quản lý và giám sát nhân sự. Đồng thời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc khuyến khích và tạo động lực.

Thiết bị

Có nhiều loại thiết bị được sử dụng trong phòng xét nghiệm. Chọn đúng thiết bị, sử dụng đúng cách. Có hệ thống bảo trì đều là một phần của chương trình quản lý thiết bị trong hệ thống quản lý chất lượng.

Cần nâng cấp phiên bản ISO 15189:2022. Đào tạo ISO 15189:2022, tư vấn ISO 15189:2022. Mời gọi : 0919 099 777. Email: tuvandaotatotriphuc@gmail.com

Mua hàng

Vật tư tiêu hao và hóa chất có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm. Vì vậy chọn lựa đúng nhà cung cấp và quản lý lưu trữ giúp đảm bảo chất lượng và duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy.

Kiểm soát quá trình

Bao gồm một số yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của các quy trình xét nghiệm. Những yếu tố này bao gồm kiểm soát chất lượng xét nghiệm, quản lý mẫu phù hợp, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp.

Các yếu tố kiểm soát quá trình rất quen thuộc với các phòng xét nghiệm; kiểm soát chất lượng là một trong những biện pháp thực hành chất lượng đầu tiên được sử dụng trong phòng xét nghiệm và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thử nghiệm

Quản lý thông tin

Sản phẩm của phòng xét nghiệm là thông tin, chủ yếu ở dạng báo cáo xét nghiệm. Thông tin cần phải được quản lý cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và bảo mật, Thông tin có thể được quản lý và truyền tải bằng hệ thống giấy tờ hoặc bằng máy tính.

Tài liệu hồ sơ

Phòng xét nghiệm cần có tài liệu để thông báo cách thực hiện công việc. Các công việc đã làm được ghi chép lại thành hồ sơ. Chúng được lưu giữ đúng cách để đảm bảo tính chính xác và dễ tiếp cận.

Quản lý sự cố

Sự cố là một lỗi hoặc một sự kiện đáng lẽ không nên xảy ra. Cần có một hệ thống để phát hiện sự cố này, xử lý chúng đúng cách, rút kinh nghiệm từ những sai lầm và đưa ra hành động để chúng không xảy ra lần nữa.

Đánh giá

Là một công cụ để kiểm tra hoạt động của phòng xét nghiệm và so sánh nó với các tiêu chuẩn. Đánh giá có thể được thực hiện nội bộ  hoặc có thể ở bên ngoài.

Cải tiến

Mục tiêu chính của hệ thống quản lý chất lượng là khắc phục các sai sót phát hiện và cải tiến liên tục. Giúp tiết kiệm các nguồn lực và làm phòng xét nghiệm ngày càng tốt hơn.

Dịch vụ khách hàng

Khái niệm dịch vụ khách hàng thường bị bỏ qua.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phòng xét nghiệm là một tổ chức dịch vụ. Do đó, điều cần thiết là khách hàng của phòng xét nghiệm nhận được những gì họ cần. Phòng xét nghiệm nên hiểu khách hàng là ai. Nên đánh giá nhu cầu của họ cũng như sử dụng phản hồi của khách hàng để thực hiện cải tiến.

Cơ sở vật chất và an toàn

Cơ sở vật chất phòng xét nghiệm phải ngăn ngừa nhiễm bẩn, tiện nghi cho hoạt động xét nghiệm.

An toàn là quá trình ngăn chặn những rủi ro và mối nguy hiểm không mong muốn xâm nhập vào không gian phòng xét nghiệm. Ngăn chặn các mối nguy hiểm từ xuất phát từ phòng xét nghiệm và gây hại cho cộng đồng.

12 yếu tố cần thiết trên của hệ thống chất lượng đảm bảo kết quả phòng xét nghiệm chính xác, đáng tin cậy và kịp thời.

Các phòng xét nghiệm không triển khai hệ thống quản lý chất lượng có thể có nhiều lỗi và sự cố xảy ra mà không được phát hiện. Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng có thể không đảm bảo phòng xét nghiệm không có lỗi. Nhưng nó mang lại một phòng xét nghiệm chất lượng cao có thể phát hiện lỗi và ngăn ngừa chúng tái diễn.

Cần nâng cấp phiên bản ISO 15189:2022. Đào tạo ISO 15189:2022, tư vấn ISO 15189:2022. Mời gọi : 0919 099 777. Email: tuvandaotatotriphuc@gmail.com

Xem thêm : Bảo mật thông tin

Theo LQSI: 1.0