ngoai kiem

Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Mục tiêu quan trọng của ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm (External quality assessement -EQA) hay còn gọi ngoại kiểm là đánh giá...

Kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm

Tại sao phải có kế hoạch cải tiến chất lượng xét nghiệm Cải tiến hoạt động xét nghiệm là yêu cầu của tiêu chuẩn ISO...

Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Nên chọn mấy mức nồng độ cho nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm? Đây là câu hỏi không phải khó hay có gì mới,...

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm

  Kiểm soát chất lượng  là yêu cầu 5.6.1.  của ISO 15189:2012 Phòng xét nghiệm phải thiết kế các quy trình kiểm soát chất lượng xác nhận...
chat thai nguy hai

Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện theo Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT  được ban hành ngày 31/12/205. Thông tư này đáp ứng các...

Sự dụng hệ số biến thiên %CV trong xét nghiệm

Hệ số biến thiên trong xét nghiệm là thông số thường được dùng để xác nhận giá trị sử dụng và kiểm soát chất...

Cách sử dụng máy quang phổ trong phòng xét nghiệm

Phần trình bày sau sẽ hướng dẫn cách Sử dụng máy quang phổ và các vấn đề liên quan.  Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị...

Sử dụng pipet trong phòng xét nghiệm

Theo yêu cầu 5.3 về thiết bị của ISO 15189. Tất cả các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm đều phải...
chỉ số chất lượng xét nghiệm

Xây dựng chỉ số chất lượng xét nghiệm

Xây dựng chỉ số chất lượng xét nghiệm là yêu cầu theo Thông tư 01/2013/TT-BYT ban hành ngày 11/01/2013. cho các cơ sở khám...

Biểu đồ Levey-Jennings

Biểu đồ Levey-Jennings là công cụ để kiểm soát chất lượng Theo yêu cầu 5.6.2.3. của ISO 15189 Phòng thí nghiệm phải có một quy...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0919 099 777