Xây dựng phần mềm ERP đã là chuyển đổi số chưa

184

Xây dựng phần mềm  ERP đã là chuyển đổi số chưa. ERP là tin học hóa các quy trình của doanh nghiệp làm cho hoạt động trôi chảy nhịp nhàng.

Chuyển đổi số là tập trung vào đổi mới tổng thể, tăng cường khả năng thích ứng. Tập trung nhiều hơn vào việc thu thập, xử lý, tích hợp dữ liệu. Cho tất cả các cấp ra quyết định, dựa trên dữ liệu.

Có thể hình dung chuyển đổi số giống với hệ thần kinh trung ương, giúp doanh nghiệp thông minh. Tăng khả năng sáng tạo, thích nghi nhanh chóng và hiệu quả với các thay đổi.

Chuyển đổi số là mức độ phát triển cao hơn. Các doanh nghiệp lớn, đặc biệt ở các nước phát triển đã triển khai ERP từ lâu. Nay chuyển đổi số sẽ tập trung vào tích hợp dữ liệu và phân tích kinh doanh nhiều hơn.

Các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn chưa có ERP. Do đó quá trình chuyển đổi số bao hàm cả việc tự động hóa quy trình bằng ERP.

Cần lưu ý là chuyển đổi số liên quan đến thay đổi mô hình và các quy trình kinh doanh. Nên việc ứng dụng ERP không nên tiến hành một cách máy móc.

Hệ thống ERP gồm các chức năng

 • Kế toán tài chính
 • Lập kế hoạch và quản lý sản xuất
 • Quản lý mua hàng
 • Bán hàng và phân phối
 • Điều phối dự án
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý dịch vụ
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Quản lý tài sản, thiết bị
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị

Chi phí đầu tư ERP đã đóng gói sẵn. Ngoài phí triển khai, chi bản quyền, phí tài khoản sử dụng, phí bảo trì hàng năm. Cần đầu tư thêm phần cứng như máy chủ và thiết bị di động tương thích. Do đó, chi phí triển khai hệ thống ERP là một khoản đầu tư không hề nhỏ đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguồn: Cẩm nang chuyển đổi số

Trí Phúc có giải pháp phù hợp với chi phí và thiết kế phần mềm theo điều kiện từng doanh nghiệp.

 

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của Trí Phúc thực hiện các công việc sau

 • Xây dựng chiến lược chuyển đổi số và kế hoạch hành động
 • Chuẩn hóa quy trình phục vụ chuyển đổi số
 • Tư vấn giám sát quá trình chuyển đổi số
 • Xây dựng phần mềm ERP, MES theo nhu cầu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu mời liên hệ Tel 0919 099 777