Chuyển đổi số là gì

297

Chuyển đổi số là gì. Chuyển đổi số là số hóa các hoạt động của tổ chức. Chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, mô hình tổ chức mới, cung cấp dịch vụ mới.

Tin học hóa là số hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có. Nhằm cung cấp dịch vụ đã có.

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa. Nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số.
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Sáng tạo phá hủy

Một ví dụ minh họa rõ nét nhất về chuyển đổi số là quá trình thay đổi từ con nhộng thành con bướm. Khi con nhộng tự vận động, xé rách cái kén, thành con bướm bay lên.

Sáng tạo tạo ra thay đổi. Có những thay đổi diễn ra từ từ, tuyến tính. Có những thay đổi diễn ra nhanh chóng, toàn diện thay thế cái cũ, gọi là sáng tạo phá hủy.

Sự ra đời của điện thoại iPhone, hệ điều hành Android đã tạo nên sự sáng tạo phá hủy. Đưa thị phần toàn cầu của Tập đoàn Nokia đang từ 50% về dưới 2%.

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của Trí Phúc thực hiện các công việc sau

  • Xây dựng chiến lược chuyển đổi số và kế hoạch hành động
  • Chuẩn hóa quy trình phục vụ chuyển đổi số
  • Tư vấn giám sát quá trình chuyển đổi số
  • Xây dựng phần mềm ERP, MES theo nhu cầu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu mời liên hệ Tel 0919 099 777