Kaizen là gì

895

Kaizen là gì. Là con đường dẫn đến thành công trong kinh doanh.

Hiểu Kaizen là gì

Kai là thay đổi.

Zen là tốt hơn.

Kaizen là thay đổi để tốt hơn. Cải tiến nhỏ. Thay đổi lớn.

Kaizen là bất kỳ sự thay đổi trong phương pháp, máy móc, nguyên liệu làm tăng năng suất, giảm chi phí đều được xem như là cải tiến.

Nhân viên nào cũng có thể cải tiến.

Có 3 loại cải tiến. Kaizen là gì

Kaizen phục hồi (Restorative Kaizen)

Kaizen phục hồi là một cải tiến được thực hiện để phục hồi máy móc hoặc quy trình.

Nhiều khi máy, quy trình trước đó hoạt động kém. Phải thực hiện các thay đổi để đáp ứng yêu cầu cơ bản của chức năng. Cải tiến như vậy được gọi là Kaizen Phục hồi.

Kaizen cải tiến (Renovative Kaizen)

Kaizen cải tiến được thực hiện để có những thay đổi tốt hơn cho máy móc, quy trình khi chúng không đáp ứng được yêu cầu hiện tại. Cải tiến như vậy được gọi là Kaizen cải tiến.

Kaizen đột phá (Innovative Kaizen)

Kaizen đột phá là một cải tiến mà cách thức thực hiện công việc rất độc đáo hoặc hoàn toàn khác. Hầu hết những thay đổi công nghệ trong cách làm việc hiện tại được gọi là Kaizen đột phá.

Mục tiêu của kaizen. Kaizen là gì

  • Nâng cao năng suất
  • Tạo ra sản phẩm chất lượng, không lỗi.
  • Tốn ít chi phí và không lãng phí.
  • Giao hàng nhanh hơn, không bị quá tải, mất cân bằng.
  • An toàn khi làm việc, không bị tai nạn.
  • Tích cực hợp tác.
  • Môi trường thân thiện và bảo vệ thiên nhiên

Cần tư vấn, đào tạo Kaizen. Mời gọi 0919 099 777

Các bước thực hiện Kaizen.

1) Nhận diện vấn đề ưu tiên.

2) Nhận diện các sai lỗi.

3) Phân tích nguyên nhân gốc rễ.

4) Đưa ra giải pháp

5) Thực hiện giải pháp.

6) Kiểm tra kết quả sau khi thực hiện giải pháp.

7) Thực hiện các hành động bền vững để duy trì kết quả.

8) Nhân rộng mô hình qua khu vực khác.

9) So sánh hiệu quả.

Trí Phúc.

 

Đọc thêm: Vẽ biểu đồ kiểm soát chất lượng