CFU là gì

7158

CFU là gì

CFU là gì

CFU  là từ viết tắt từ chữ Colony form units (đơn vị hình thành khuẩn lạc).

Được sử dụng để định lượng vi khuẩn trong mẫu thử nghiệm.

1 CFU tạo thành một quần thể khuẩn lạc, nghĩa là rất nhiều vi sinh vật chứa trong 1 khuẩn lạc đó.

Khi đọc kết quả 1 mẫu thử bằng cách đếm số lượng khuẩn lạc có trên đĩa . Đơn vị thể hiện thường là CFU/mL, CFU/g, CFU/25g.

Đơn vị gram thường dùng cho mẫu rắn. Ví dụ mẫu cá, thịt, rau, củ, quả.

Đơn vị mL dung cho mẫu ở dạng dung dịch như nước, nước ngọt, nước trái cây.

Có 3 phương pháp phổ biến được sử dụng để định lượng  CFU trong một mẫu. Là phương pháp đổ đĩa, phương pháp cấy trang, phương pháp màng lọc.

Số lượng vi sinh vật đếm được trên đĩa sẽ thể hiện bằng CFU.

MPN là gì

MPN  viết tắt từ chữ Most Probable Number- Số có xác xuất lớn nhất.

MPN cũng ước tính các tế bào khả thi trong một mẫu bằng cách cấy mẫu vào môi trường lỏng.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho các mẫu chứa nồng độ tế bào vi khuẩn thấp; ví dụ: sữa, nước uống.

Giá trị MPN được biểu thị cho 100 ml thể tích. MPN dựa trên lý thuyết xác suất.

3 ống chứa môi trường nuôi cấy phù hợp được cấy với ba thể tích mẫu khác nhau như 10 ml, 1 ml và 0,1 ml và được ủ ở nhiệt độ thích hợp.

Sau thời gian ủ, các ống được có sinh hơi (dương tính) hoặc không sinh hơi (âm tính) sẽ được so sánh với bảng MPN với độ tin cậy 95%  để ước tính số lượng vi sinh vật.

MPN được sử dụng rộng rãi để phát hiện vi khuẩn coliform có trong các mẫu nước.

Sự khác nhau giữa CFU và MPN

CFU là đơn vị hình thành khuẩn lạc có trong 1 mẫu nhất định. Được thử từ phương pháp đổ đĩa hoặc cấy trang.

MPN là một biện pháp khác biểu thị số lượng tế bào vi khuẩn có trong một thể tích nhất định của mẫu chất lỏng. Nó được tính toán bằng phương pháp lên men nhiều ống và bảng MPN. Đây là sự khác biệt giữa CFU và MPN.

Vậy MPN và CFU có tương đương với nhau không.

Câu trả lời đơn giản là chúng tương đương – một MPN bằng một CFU.  Cả hai đều được công nhận bởi nhiều cơ quan quản lý và khoa học trên toàn thế giới bao gồm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

Sự khác biệt là ở cách đo lường thu được. Việc sử dụng MPN hoặc CFU dựa trên phương pháp được sử dụng để phát hiện vi khuẩn và cả hai đều là phép đo hợp lệ cho giới hạn vi khuẩn.

Đối với CFU, vi khuẩn phát triển trên môi trường đặc, như thạch. Sau đó, các khuẩn lạc được đếm. Đối với phép đo MPN, các mẫu được nuôi cấy trong môi trường lỏng, như lên men nhiều ống. Kết quả không đếm mà so sánh với bảng xác xuất.

Tóm lại, các phòng thí nghiệm và cơ quan trên toàn thế giới sử dụng cả MPN và CFU thay thế cho nhau.

Cả hai phép đo đều là các phương tiện được thiết lập tốt để ước tính số lượng vi khuẩn trong một mẫu và cả hai đều mang khoảng tin cậy 95%.

 

Đọc thêm Đảm bảo chất lượng là gì

Nguồn