Quản lý trực quan là gì

246

Quản lý trực quan là gì, là một chủ đề nóng trong sản xuất tinh gọn. Bài viết trình bày các nguyên tắc cơ bản của quản lý trực quan.

Mục đích của quản lý trực quan

Quản lý trực quan nhằm mục đích tạo hình ảnh dễ hiểu chỉ bằng cách nhìn vào đối tượng. Mục tiêu là thu được càng nhiều thông tin càng tốt với ít thời gian quan sát hoặc thời gian ít nhất có thể.

Phương pháp quản lý trực quan đan xen chặt chẽ với thực hành 5S.

Trong thuật ngữ tiếng Nhật là Mieruka (見える化 với 見える hoặc mieru nghĩa là có thể nhìn thấy và 化 hoặc ka cho hành động tạo ra thứ gì đó.

Cần tư vấn về Năng suất, chất lượng, Cải tiến, Lean. Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp. Mời gọi 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com.

Bốn phương pháp quản lý trực quan (visial control)

Quản lý trực quan với Hiển thị dữ liệu

Cách hiển thị dữ liệu trên khu vực làm việc. Hoặc màn hình Dashboard để thiện thị thông tin về sản lượng, chất lượng, trạng thái của máy móc.

Thông tin hiển thị ở dạng biểu đồ, bảng, con số với nhiều màu sắc.

Một lần nữa, ý tưởng là dữ liệu ở ngay trên sàn cửa hàng. Điều này rất hữu ích nếu không có cách nào dễ dàng hơn để trực quan hóa hệ thống.

Quản lý trực quan với nhãn hiệu

Dán nhãn ở các vị trí cần mô tả thông tin như cảnh báo, hướng dẫn, khuyến cáo, nghiêm cấm. Các nhãn này được dán ở các vật dụng hoặc khu vực.

Quản lý trực quan với các công cụ và bộ phận

 

Các tủ đựng dụng cụ có thể tạo hình vẽ loại cần cất giữ. Chỉ cần nhìn vào có thể biết dụng cụ nào còn thiếu hoặc để sai chỗ.

Quản lý trực quan bằng Bố cục

Hình thức này được áp dụng với kho vật liệu. Một hưong mũi tên tốt sẽ cho biết chiều cần phải lấy theo nguyên tắc FIFO. Giúp quản lý số lượng, vị trí hàng tồn.

Xem thêm các phương pháp quản lý trực quan 

Cần tư vấn về Năng suất, chất lượng, Cải tiến, Lean. Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp. Mời gọi 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com.