OEE là gì

1445

OEE là gì. OEE (overall equipment effectiveness) là hiệu quả thiết bị tổng thể. Tiêu chuẩn vàng để đo lường năng suất sản xuất. Nói một cách đơn giản nó xác định phần trăm thời gian sản xuất thực sự hiệu quả.

Công thức tính OEE

OEE= A * P * Q

 • Availability (A): Năng lực sử dụng hay Tỷ lệ vận hành thời gian

A= Thời gian vận hành *100/ Thời gian làm việc của thiết bị

 • Performance (P): Hiệu suất thiết bị hay tỷ lệ vận hành tính năng

P= Thời gian vận hành tính năng *100/Thời gian vận hành

 • Quality (Q):  Chỉ số chất lượng hay Hiệu suất vận hành giá trị

Q= Thời gian vận hành giá trị *100/Thời gian vận hành tính năng

    = số lượng hàng đạt * cycle time *100/ số lượng hàng sản xuất

Các thuật ngữ cần hiểu để tính OEE

 • Thời gian làm việc 1 ngày

là thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc công việc. Nghĩa là tổng thời gian của

  • Làm việc
  • Giải lao
  • Ăn trưa
  • Làm thêm giờ

Ví dụ :  Thời gian làm việc một ngày là 9 tiếng (từ 8g-17g)=9*60 phút=540 phút

 • Thời gian làm việc của thiết bị

là thời gian làm việc 1 ngày trừ đi thời gian không chạy máy.

 • Thời gian không không chạy máy

Nghĩa là thời gian dừng theo kế hoạch. Như bảo trì, sửa chữa, thay thế, nghỉ theo lịch, chờ nguyên vật liệu, đã có kế hoạch từ trước. Chú ý nếu máy dừng để nhân viên đi ăn cơm cũng xếp vào dừng máy có kế hoạch.

 • Thời gian dừng máy

Máy dừng do các sự cố do con người, thiết bị, môi trường, nguyên liệu khi máy đang chạy hoặc chuyển sang sản phẩm khác (SMED). Thời gian dừng này không có trong kế hoạch. Nếu dừng trên 5 phút có thể tính vào thời gian dừng máy.

 • Thời gian dừng tạm thời

Máy dừng do con người, thiết bị, môi trường, nguyên liệu nhưng dừng dưới 5 phút. Hoặc do giảm tốc độ.

Cần tư vấn, đào tạo về Lean, kaizen, 5s, cải tiến năng suất chất lượng, cải tiến OEE mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com

Ví dụ tính toán OEE

Thời gian làm việc 1 ngày là 9 tiếng = 9 * 60 = 540 phút

Thời gian không chạy máy do dừng đi ăn cơm là 40 phút

Thời gian làm việc của thiết bị là: 540 – 40 = 500 phút

Máy đang chạy thì bị dừng do thiếu nguyên liệu chờ vận chuyển 30 phút và dừng 20 phút để điều chỉnh máy. Tổng cộng dừng là 50 phút.

Thời gian vận hành = 500 – 50 = 450 phút

A= Thời gian vận hành *100/ Thời gian làm việc của thiết bị = 450*100/500=90%

Như vậy về mặt thời gian máy chỉ chạy được 90%, còn 10% là do dừng có kế hoạch và do hỏng hóc, chờ nguyên vật liệu

Trong suốt thời gian máy chạy thì dừng điều chỉnh 10 lần, mỗi lần dưới 5 phút là 30 phút. Thời gian giảm tốc độ do điều chỉnh là 20 phút tổng cộng là 50 phút

Thời gian vận hành tính năng = Thời gian vận hành – tg dừng tạm thời = 450-50=400 phút

P= Thời gian vận hành tính năng *100/Thời gian vận hành = 400*100/450 = 88.8%.

Điều này cho thấy tốc độ sản xuất của máy chỉ là 88.8%

Trong 1 ngày máy sản xuất ra 400 sản phẩm, nhưng chỉ có 360 sản phẩm đạt. Thời gian để sản xuất ra 1 sản phẩm (Cycle time) là 1 phút.

Thời gian sản xuất ra số sản phẩm lỗi: 400-360=40*1=40 phút

Thời gian vận hành giá trị = Thời gian vận hành tính năng – Thời gian sx sp lỗi = 400 – 40 = 360 phút

Q = Thời gian vận hành giá trị *100/Thời gian vận hành tính năng

    = số lượng hàng đạt * cycle time *100/ số lượng hàng sản xuất

= 360 *100/400 = 90%.

Nghĩa là cứ 100 sản phẩm được sản xuất thì có 10% bị lỗi.

OEE= A * P * Q = 0.9 *0.88*0.9 = 72%

Ý nghĩa của OEE

Điều này có nghĩa 1 ngày có thể sản xuất ra 500 sản phẩm nhưng do nhiều nguyên nhân chỉ sản xuất ra 360 sản phẩm. Tương đương hiệu suất 72%. Nghĩa là đã lãng phí 28% tương đương với 140 sản phẩm. Nếu sản phẩm này có giá vốn là 100.000 thì công ty đã lãng phí 14.000.000/ngày.

Nếu cứ duy trì hiệu suất như thế mà không có biện pháp khắc phục. Giả sử máy này chỉ sản xuất 300 ngày/ năm. Thì  300* 140 *100.000 =4.200.000.000/năm

Nếu công ty có 10 máy thì số tiền đã lãng phí là 42 tỷ.

Tuy nhiên, Nếu cho rằng mức OEE đạt tối đa là 85% . Vì thế

14.000.000 *0.85=11.900.000/ngày /máy

42 tỷ *-0.85=35,7 tỷ/năm/10 máy

Biết được OEE bao nhiêu mới có thể biết được cần cải tiến ở đâu. Cũng như xác định được những hạn chế hiện tại. Từ đó lên kế hoạch bảo trì hoặc cải tiến thiết bị phù hợp

Thái Phương

Tải cong thuc tinh OEE bằng excel

Đọc thêm OEE bao nhiêu thì tốt

Xem thêm các bài viết về Kaizen

Cần tư vấn, đào tạo về Lean, kaizen, 5s, cải tiến năng suất chất lượng, cải tiến OEE mời gọi Tel 0919 099 777. Email: tuvandaotaotriphuc@gmail.com