Kiểm soát là Vitamin của quản lý trao quyền

477

Vừa trao quyền vừa kiểm soát

Trong ý nghĩa nhất định, trao quyền đồng nghĩa với bỏ kiểm soát, sự biến đổi này tuy rất nhỏ những cũng có nhiều vấn đề xảy ra.

nhà lãnh đạo xuất sắc
nhà lãnh đạo xuất sắc

Ví dụ, khi bạn tự làm việc, bạn biết công việc tiến triển đến đâu, nếu không như dự kiến thì điều chỉnh mục tiêu hay phương pháp làm việc, sau khi bàn giao công việc cho người khác, do người khác báo cáo bạn mới biết được công việc thế nào. Hơn nữa, có lúc bạn cũng không tin hết lời nhân viên, bạn phải tìm thêm thông tin để hiểu được trạng thái thật của công việc.

Từ nổi lo mất quyền kiểm soát, nhiều nhà quản lý đã mất ý niệm trao quyền. Có một nhà quản lý khăng khăng không trao quyền, ông nói, khi trao quyền tôi luôn có cảm giác mình mất đi sự kiểm soát, cảm giác đó cản trở tôi bàn giao công việc cho nhân viên.

Chúng ta không thể hy vọng nhân viên là những người hoàn mỹ, mà chỉ là những nhân viên có biểu hiện xuất sắc đủ năng lực để trao quyền.

Trong tác phẩm Hàn Phi Tử, Dương Hổ ở nước Lỗ nói “ vua anh minh các quan sẽ hết lòng trung thành, không ai dám hai lòng, vua ngu đần, các quan sẽ đối phó qua loa, thậm chí trong lòng có dã tâm nhưng bề ngoài vẫn ân cần rồi dối vua tư lợi riêng cho mình” Câu nói này chọc giận vua Lỗ, Dương Lỗ bị đuổi khỏi nước, sau đó ông chạy đến nước Triệu, các quan can ngăn nhưng Triệu Vương nói “ Dương Lỗ có lẽ sẽ tìm cơ hội mưu lợi riêng tư nhưng ta sẽ cẩn thận giám sát ngăn ngừa ông ta làm như vậy, chỉ cần ta có sức mạnh không để quan thần lộng quyền, ông ta có thể đạt được dã tâm của mình không”, Triệu Vương đã kiểm soát ở mức độ nhất định, cuối cùng khiến nước Triệu vang lừng bốn phương.

Cho nên bản chất của trao quyền chính là kiểm soát, nếu bạn muốn trở thành nhà quản lý xuất sắc, hãy ghi nhớ câu “Một mặt mềm, một mặt rắn, một mặt trao quyền, một mặt kiểm soát” là việc bạn nhất định phải làm. Chỉ khi bạn nắm được điều này, bạn mới có thể hoàn thành việc hoán đổi vai trò của người thực hiện trao quyền và người kiểm soát công việc, chỉ khi hoàn thành việc hoán đổi này bạn mới thực sự bước trên quỹ đạo vận hành hợp lý hiệu quả.

Ví dụ, sau khi trao nhiệm vụ bạn phát hiện có sai sót, bạn nói “ Mời anh đến phòng làm việc tôi, tôi thấy công việc có vấn đề, chúng ta cần trao đổi” lúc này bạn đang đóng vai trò người kiểm soát, hơn nữa hiệu quả của kiểm soát cũng bắt đầu thấy rõ, song không phải tất cả nhà quản lý đều ý thức đều này, ngoài công việc cụ thể ra, họ không biết thực hiện việc kiểm soát thế nào cho hiệu quả.

Người quản lý thông minh không lúc nào tuyển chonj cẩn thận kỹ thuật kiểm soát của mình, để vào thời khắc thích hợp nhất, lựa chọn phương thức hợp lý nất, kéo con ngựa chạy sai đường về quỹ đạo đúng của nó.

Để thích ứng với hình thức quản lý đặc thù này, họ không ngừng cải tiến kỹ năng kiểm soát, tuyệt đối không được rập khuôn điều đó làm cho trao quyền thu lại hiệu quả ngược.

Cảnh báo sự  diệt vong của đế chế INCA

Vận dụng không đúng việc trao quyền sẽ mang đến hiệu quả thấp, giống như người lâm bệnh nặng nếu không chữa trị kịp thời hay dùng thuốc quá nhiều cũng sẽ bị tử vong.

Đế chế Inca ở Châu Mỹ đã được kiểm soát cao độ và hà khắc của người thống trị, dù việc nhỏ cũng phải xin chỉ thị của người cao nhất, như thế mới có thể yên tâm, nào ngờ, chính sự kiểm soát quá nghiệm ngặt này làm cho đế quốc có 200 ngàn quân cuối cùng bị người Tây Ban Nha đánh bại.

Có thể thấy, kiểm soát điên cuồng không thể xây dựng được một tổ chức tốt. Nhà quản lý đồng thời trao quyền, nếu vi phạm kiểm soát quá rộng, vòi vươn xa, kiểm soát trao quyền sẽ xảy ra hiệu ứng phụ, khiến trao quyền thất bại.

Vũ khí kiểm soát cuối cùng là bãi quyền

Nếu việc trao quyền làm bạn thấy khó kiểm soát, thì hãy thu hồi quyền lực nghĩa là nếu không có thời gian để đối phó với việc đó thì phải có thời gian để kết thúc việc đó.

Nếu nhà quản lý do dự khi thu hồi quyền lực thì sẽ khiến cục diện càng nghiệm trọng hơn, ví dụ, hành vi nhân viên sẽ xa rời kế hoạch, dự định, tổn thất sẽ lớn hơn. Lúc này tìm nguyên nhân phát sinh đã không còn ý nghĩa nghĩa nữa, điều duy nhất bạn nên làm là chấm dứt trao quyền và đích thân tiếp quản công việc để cứu vãn tình thế.

Thu hồi quyền chứng tỏ quá trình trao quyền đã kết thúc trong sự thỏa đáng để nhân viên tin rằng, bạn đang làm việc có trước có sau.

Trang chủ

Các bài viết về quản trị