Mô tả công việc giám đốc Marketing

2826

Trước khi viết bảng mô tả công việc giám đốc Marketing nên phân biệt sự khác nhau giữa vị trí Marketing (Tiếp thị) và Sale (bán hàng)

Marketing là làm thị trường, tác động chủ yếu vào người tiêu dùng còn sales là bán hàng, tác động vào người bán hay khách hàng Cả hai có chung một mục đích là giải quyết đầu ra của doanh nghiệp và đều rất quan trọng trong kinh doanh.

Mô tả công việc giám đốc Marketing

1.Nhiệm vụ

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.
 • Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt.
 • Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.
 • Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
 • Giúp giám đốc công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách  hiệu qua;
 • Bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
 • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện
 • Đào tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh.
 • Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty;
 • Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
 • Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này
 • Đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
 • Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi phụ trách.
 • Phối hợp công tác chặt chẽ với các thành viên Ban Giám đốc ,
 • Hỗ trợ phòng kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ;
 • Đảm bảo mục tiêu chung của công ty
 • Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing.
 • Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

2.Quyền hạn

 • Ký duyệt  kế hoạch kinh doanh, quy định, các hồ sơ liên quan trong phòng.
 • Quyết định về điều hành, quản lý và xử lý trong hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chuyên môn.
 • Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính trong hoạt động điều hành kinh doanh dựa trênkế hoạch và định mức đã phê duyệt.
 • Yêu cầu các  các bộ phân liên quan báo cáo hoạt động định kỳ  và đột xuất khi cần thiết.
 • Quyền ký cho nghỉ việc, phép, kỷ luật, khen thưởng, lên lương với nhân viên phòng marketing

3.Báo cáo

 • Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc công ty.
 • Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến GĐ.
 • Bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

4.Tiêu chuẩn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và điều hành doanh nghiệp và các lãnh vực nghiệp vụ phụ trác
 • Am hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát.
 • Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.
 • Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.
 • Có khả năng xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chánh quản trị điều hành doanh nghiệp.
 • Quản lý, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.
 • Ngoại giao và ứng xử tốt.
 • Kinh nghiệm: Có quá trình kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ 3 năm trở lên. Đã có thời gian hoạt động ở lĩnh vực chuyên môn chính từ 5 năm trở lên.

Cần tư vấn về hệ thống quản trị doanh nghiệp mời gọi Tel 0919 099 777

Xem thêm vài viết  Tăng doanh thu

Xem video về chiến lược nhân sự – đào tạo

Xem thêm các video khác về quản trị chiến lược