Bốn lý do khiến khách hàng phải mua sản phẩm

2021

1. Sự tín nhiệm

Mua sản phẩm cũng có nghĩa gặp rủi ro, món hàng càng đắt rủi ro càng nhiều, có những loại rủi ro mà khi mua sản phẩm người tiêu dùng phải chịu

  • Rủi ro kỹ thuật: những rủi ro thuộc về kỹ thuật không hoạt động như thiết kế
  • Rủi ro tài chính: không liên quan đến việc mắc hay rẻ khi mua món hàng nhưng nó không có giá trị khi không hoạt động đúng chức năng
  • Rủi ro thực hiện điều cam kết: một sản phẩm không đúng như cam kết làm cho người mua cảm thấy khó chịu
  • Rủi ro bảo dưỡng: việc bảo dưỡng nhằm đảm bảo sản phẩm thực hiện đúng chức năng
  • Rủi ro chuyên môn: tác động của món hàng đến người mua, họ có mua lần nữa hoặc giới thiệu người khác mua

Vì những lý do trên nên người tiêu dùng thường mua những công ty có thương hiệu lớn để tránh rủi ro khi mua hàng. Đó là những yêu cầu nếu không bạn không có sản phẩm của bạn bị đẩy ra khỏi thị trường

2. Sự tôn trọng

Khi dùng sản phẩm có thương hiệu, khách hàng nghĩ rằng mọi người sẽ nhìn họ bằng ánh mắt tốt hơn như thể họ được tôn trọng

3. Nhu cầu cần được đáp ứng

Mọi người luôn muốn đáp ứng nhu cầu của mình, đó là lý do con người có xu hướng mua những gì người khác mua và không ai muốn bị xem mình là kẻ không dùng sản phẩm đúng mốt. Hiểu được điều này giúp bạn giữ vững thương hiệu bởi mọi người sẽ không mua sản phẩm khác ngoài sản phẩm của bạn.

4.Sự ngược đời của logic

Mọi người đều muốn có thứ tốt nhất, chúng ta không thể có cái tốt nhất nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không mong muốn có cái tốt nhất. Vì thế khách hàng thường nghĩ rằng thương hiệu số 1 phải là tốt nhất, đó là lý do vì sao nó là số 1. Vì vậy nhận thức thật sự về xây dựng thương hiệu và hiểu biết của khách hàng chính là số 1. Nếu có khả năng bạn nên quản bá nó nhằm làm nên sự khác biệt cho thương hiệu của bạn.

Xem thêm

Trang chủ

Bài viết kỹ  năng